UNIO D'ANTIINFLAMATORIS NO ESTEROIDS DERIVATS DE L'ACID ARILALCANOIC A L'ALBUMINA SERICA HUMANA.

Autor: MONTERO BARRIENTOS M. TERESA
Año: 1988
Universidad: BARCELONA
Centro de realización:
Centro de lectura: FARMACIA
Director:
Tribunal: CASTILLO GARCIA BENITO DEL , ROSELL PELLISE GLORIA , PADROS MORELL ESTEVE , RODRIGUEZ ALVAREZ , ALSINA ESTELLER ASUNCION
Resumen de la tesis

EN AQUEST TESI S'HA REALITAT UN ESTUDI DE LA UNIO A L'ALBUMINA SERICA HUMANA ALGUNS ANTIINFLAMATORIS. ELS PARAMETRES DE LA UNIO CORRESPONDENTS A LA INDOMETACINA I A LA CINMETACINA S'HAN DETERMINAT UTILITZANT UNA MODIFICACIO DE LA TECNICA DE DIALISI DINAMICA I UN METODE ESPECTROFLUORIMETRIC BASAT EN LA INHIBICIO DE LA FLUORESCENCIA INTRINSECA DE LA PROTEINA. ELS RESULTATS OBTINGUTS DEMOSTRES QUE LA INDOMETACINA I LA CINMETACINA S'UNEIXEN A UN UNIC LLOC D'ALTAAFINITAT EN L'ALBUMINA AMB UN VALOR DE CONSTANT D'ASSOCIACIO DE 0.889 I 3.090.100000 M-1, RESPECTIVAMENT. AMBOS FARMACS S'UNEIXEN AL MATEIX LLOC EN LA PROTEINA L'ANOMENAT LLOC I O DE LA WARFARINA. LA INTERACCIO DEL BUTIBUFE SODIC, IBUFENAC, IBUPROFE I FLURBIPROFE ES VA ESTUDIAR MITJANCANT EL METODE D'EQUILIBRI DE DIALISI I POSTERIORMENT ES VA REALITZAR LA TECNICA D'ESPECTROFOTOMETRIA D'ABSOCIO UV. A LA VISTA DELS RESULTATS HOM POT AFIRMAR QUE EL BUTIBUFE SODIC I EL IBUFENAC S'UNEIXEN A TRAS LLOCS D'UNIO D'ALTA AFINITAT I UN TOTAL 7-8 I 37-38 LLOCS D'UNIO SECUNDARIS RESPECTIVAMENT. EL IBUPROFE I FLURBIPROFE S'UNEIX FORTAMENT A UN UNIC LLOC PRIMARI DE L'ALBUMINA SERICA HUMANA AMB UNS VALORS DE CONSTANT D'ASSOCIACIO DE 7.93.1000000 M-1 I 1.38.10000000 M-1, RESPECTIVAMENT. LES DIFERENCIES EN ELS PARAMETRES DE LA UNIO CALCULATS PER AQUESTS DERIVATS DE L'ACID ARILALCANOIC TROBEN EXPLICACIO EN LES VARIACIONS QUE PRESENTEN LES ESTRUCTURES QUIMIQUES D'AQUEST ANTIINFLAMATORIS.
Materias relacionadas