UN SISTEMA EXPERT PER AL DIAGNOSTIC DELS TRASTORNS OBSSESIU-COMPULSIUS

Autor: ROCA BENNASAR MIQUEL
Año: 1989
Universidad: ISLAS BALEARES
Centro de realización: DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director:
Tribunal: BALLUS PASCUAL CARLOS , GARCIA MAS ALEXANDRE , MUÑIZ FERNANDEZ JOSE , RIERA MADURELL TERESA , VALDES MIYAR MANUEL
Resumen de la tesis

S'HA CONSTRUIT UNA EINA DE INTELILIGENCIA ARTIFICIAL, EL SISTEMA EXPERT "KRAEPELIN", PER EL DIAGNOSTIC PSICOPATOLOGIC DELS TRASTORNS OBSSESIU COMPULSIUS I ELS DIAGNOSTICS DIFERENCIALS DE L'ESFERA OBSSESIVA: TRASORNS AFECTIUS, TRASTORNBS PSICOTICS, TRASTORNS FOBIES I TRASTORNS DE GILLES DE LA TOURETTE. ES TRACTA D'UN SISTEMA EXPERT SOBRE UN PROGRAMA LISP QUE TREBALLA SOBRE UN COMPUTADOR PERSONAL AMB DISC DUR. ESTUDIA LA PERSONALITAT PREVIA, L'ANSIETAT LA CLINICA OBSSESIVA COMPULSIVA, IDEES O PENSAMENTS I CONDUCTES. ACCEPTA VARIABLES D'UN SOL VALOR O MALTIVALUADES AL LLARG DE 50 PREFUNTES EN LLENGUATGE NATURAL FETES A L'USUARI I UN TOTAL DE 98 REGLES DE INFERENCIA. ES VARON TRIAR 40 HISTORIES CLINIQUES DE TRASTORNS OBSSESIUS I DIFERENCIALS, INTRODUIDES A LA BASE INFORMATICA SEGONS PROTOCOL DETERMINAT. POSTERIORMENT, "KRAEPELIN" ES APLICAT A LA BASE DE DADES CLINICA I POT OFERIR EL DIAGNOSTIC AUTOMATITZAT D'ACORD AMB ELS RESULTATS, S'ESTUDIA LA FIABILITAT I VALIDESA DEL SISTEMA EXPERT RESPECTE ALS DIAGNOSTICS CLINICS.
Materias relacionadas