THE PRAGMATICS OF COMMUNICATIVE COMPETENCE. THE CASE OF INTERACTIONS BETWEEN UNIVERSITY PROFESSORS AND STUDENTS.

Autor: COTS CAIMONS JOSEP M.
Año: 1990
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FILOLOGIA. ESTUDI GENERAL DE LLEIDA PROGRAMA DE DOCTORADO:
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director: TUSON VALLS AMPARO
Tribunal: TURELL JULIA M. TERESA , NUSSBAUM CAPDEVILA LUCILA , PAYRATO JIMENEZ LUIS , VAZQUEZ ORTA IGNACIO , WORSFOLD BRIAN J.
Resumen de la tesis

LA INVESTIGACIO QUE ES PRESENTA EN AQUESTA TESI DOCTORAL TE COM A OBJECTIU PRIMORDIAL LA DEFINICIO D'UN APARELL METODOLOGIC QUE PERMETI UNA DESCRIPCIO I EXPLICACIO DEL DISCURS ORAL INTERACTIU. LA PERSPECTIVA QUE S'ADOPTA PRETEN INTEGRAR CONCEPTES PROVINENTS DE DISCIPLINES COM LA LINGUISTICA, L'ANTROPOLOGIA I LA SOCIOLOGIA DINS UN MODEL PEDAGOGIC BASAT EN LA NOCIO DE COMPETENCIA COMUNICATIVA. EN LA PRIMERA PART DEL TREBALL, DESPRES D' UNA REVISIO DE LES APORTACIONS A L'ANALISI DEL DISCURS MES SIGNIFICATIVES, ES PROPOSEN UNA SERIE DE PARAMETRES QUE PERMETEN EXPLICAR DIFERENTS TIPUS DE TASQUES PRAGMATIQUES QUE ES DONEN EN LA INTERACCIO VERBAL. LA SEGONA PART CONSTITUEIX UNA APLICACIO DELS PARAMETRES PROPOSATS EN LA PRIMERA PART A UN CORPUS DE VINT-I-CINC CONVERSES ENTRE PROFESSORS I ALUMNES, VINT DE LES QUALS FOREN RECOLLIDES A UNA UNIVERSITAT NOR-AMERICANA I CINC EN UNA UNIVERSITAT CATALANA. L'ANALISI DE LES DADES DEMOSTRA QUE ES POSSIBLE EXPLICAR UNA GRAN PART DE FENOMENS VERBALS INTERACTIUS A PARTIR TRES NIVELLS CONTEXTUALS: SOCIO-CULTURAL, LINGUISTIC -INFORMATIU I FISIC-PSICOLOGIC. COM ES DEMOSTRA EN EL TREBALL, EL MODEL PROPOSAT ES POT APLICAR A UNA ANALISI CONTRASTIVA DEL DISCURS ORAL INTERACTIU.
Materias relacionadas