RECEPTORS DOPAMINERGICS I PATOLOGIES EXTRAPIRAMIDALS

Autor: CAMPS CANO MONTSERRAT
Año: 1988
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: DEPT. BIOQUIMICA (CIENCIES FISIOLOGIGUES HUMANAS I DE LA NUTRICIO) FAC. MEDICINA UNIVERSITAT DE BARCELONA
Centro de lectura: CIENCIAS
Director:
Tribunal: CARRERES BARNES JOSEP , GONZALEZ SASTRE FRANCESC , BADIA ALBERT , PICATOSTE FERRAN , ARTIGAS FRANCESC
Resumen de la tesis

S'HA REALITZAT L'ESTUDI DE LES DENSITATS I DISTRIBUCIO DELS RECEPTORS DOPAMINERGICS EN MOSTRES POSTMORTEM DE CERVELLS HUMANS, MITJANCANT AUTORADIOGRAFIA IN VITRO QUANTITATIVA. LES DENSITATS MES ALTES S'HAN TROBAT EN ESTRUCTURES QUE PERTANYEN ALS GANGLIS BASALS COM SON ELS NUCLIS CAUDAT I PUTAMEN, EL NUCLI ACCUMBENS, EL TUBERCLE OLFACTORI, EL GLOBUS PALLIDUS I LA SUBSTANCIA NEGRA. DEGUT A QUE AQUESTS RECEPTORS SON EL PRINCIPAL CENTRE D'ACCIO DE LES DROGUES DOPAMINOMIMETIQUES UTILITZADES EN EL TRACTAMENT DE LA MALALTIA DE PARKINSON, S'HAN ESTUDIAT LES SEVES DENSITATS I DISTRIBUCIO, AIXI COM LES DEL SUBTIPUS D1, EN CERVELLS POSTMORTEM HUMANS, DE CASOS DE PARKINSONISME DE DIFERENTS ETIOLOGIES. MENTRE QUE NO S'HAN TROBAT DIFERENCIES EN LA DISTRIBUCIO I DENSITATS D'AQUESTS RECEPTORS EN CASOS DE PARKINSON IDIOPATIC, S'HAN TROBAT DISMINUIDES LES DENSITATS EN TOTES LES REGIONS CEREBRALS DELS CASOS 'ESTATS LLACUNARS I DE PARKINSONISME FUNCIONAL. DEGUT A QUE L'ESTUDI DE LA MALALTIA DE PARKINSON ES REALITZA TAMBE SOBRE MODELS EN ANIMALS EXPERIMENTALS, S'HA REALITZAT L'ESTUDI COMPARATIU DE LES DISTRIBUCIONS I DENSITATS DELS RECEPTORS DOPAMINERGICS D1 I D2, EN DIFERENTS ESPECIES D'ANIMALS DE LABORATORI. LA DISTRIBUCIO DELS DOS SUBTIPUS VA SER SIMILAR AL LLARG DE LES ESPECIES. LES UNIQUES DIFERENCIES OBSERVADES CORRESPONIEN A REGIONS COM EL CEREBEL, EL BULB OLFACTORI, L'HIPOCAMP I L'ESCORGA, QUE NO PERTANYEN ALS GANGLIS BASALS. AL PROVOCAR LESIONS EN LES VIES ESTRIATNIGRALS I NIGROSTRIATALS EN RATES, ELS RESULTATS OBTINGUTS ENS FAN PENSAR QUE ELS RECEPTORS DEL SUBTIPUS D2 ES TROBEN LOCALITZATS EN LES INTERNEURONES COLINERGIQUES DE L'ESTRIAT, LES TERMINACIONS ESTRIAT-PALLIDALS, ELS COSSOS CEL.LULARS DOMPAMINERGICS DE LA PART COMPACTA DE LA SUBSTANCIA NEGRA I LES SEVES DENDRITES DE LA PART RETICULADA. EL SUBTIPUS D1 ES TROBA LOCALITZAT EN ELS COSSOS DE LES NEURONES ESTRIATNIGRALS I EN LES SEVES TERMINACIONS DE LA PART RETICULADA DE LA SUBSTANCIA NEGRA, AIXI COM ALS COSSOS CEL.LULARS DOPAMINERGICS I A LES SEVES DENDRITES DE LES PARTS COMPACTA I RETICULADA DE LA SUBSTANCIA NEGRA. L'ESTUDI DE LA REPRODUCCIO DEL MODEL ANIMAL DE PARKINSONISME PER L'ADMINISTRACIO DE LA NEUROTOXINA MPTP, EN RATOLINS NEGRES, ENS HA REVELAT COM EN HUMANS, ABSENCIA DE CANVIS EN LES DENSITATS DELS RECEPTORS DOPAMINERGICS.