PROTEINA C ANTICOAGULANT: ASSAIG FUNCIONAL I INTERES CLINIC.

Autor: SALA SERRA NURIA
Año: 1987
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: SERVEI D'HEMATOLOGIA, HOSPITAL DE SANT PAU (BARCELONA), I CENTER FOR THROMBOSIS AND VASCULAR RESEARCH, UNIVERSITAT CATOLICA DE LOVAINA (BELGICA).
Centro de lectura: CIENCIAS
Director:
Tribunal: ORIOL BOSCH ALBERT , CASTILLO COFIÑO RICARD , BALASCH MARTIN JORDI , GONZALEZ SASTRE FRANCESC , FONTCUBERTA BOJ JORDI
Resumen de la tesis

AMB AQUEST TREBALL S'HA DESENVOLUPAT UNA METODOLOGIA QUE PERMET QUANTIFICAR, UTILITZANT L'ACTIVADOR FISIOLOGIC, L'ACTIVITAT AMIDASICA I ANTICOAGULANT DE LA PROTEINA C (PC) PLASMATICA. L'ASSAIG DESENVOLUPAT CONSISTEIX EN: 1) ADSORCIO DEL PLASMA A CITRAT DE BARI I ELUCIO DELS FACTORS VITAMINA K DEPENENTS PER A SEPARAR LA PC DELS SEUS INHIBIDORS PLASMATICS; 2) ACTIVACIO DE LA PC PER INCUBACIO DE L'ELUIT DEL CITRAT DE BARI AMB EL COMPLEX T-TM EN PRESENCIA DE CACL2; 3) INHIBICIO DE L'ACTIVITAT DE LA TROMBINA PER ADDICIO D'AT-III I HEPARINA I 4) QUANTIFICACIO DE L'ACTIVITAT AMIDASICA DE LA PC ACTIVADA PER ESPECTROFOTOMETRIA, UTILITZANT EL SUBSTRAT CROMOGENIC S-2266; I DE L'ACTIVITAT ANTICOAGULANT MITJANCANT LA DETERMINACIO DEL TEMPS D'APTT D'UN PLASMA CONTROL AL QUAL S'HI AFEGEIX UNA MOSTRA DE LA SOLUCIO DE PC ACTIVADA. LA UTILITZACIO CONJUNTA DE L'ASSAIG FUNCIONAL DESENVOLUPAT I UN D'IMMUNOLOGIC, TAMBE ESPECIFIC PER A LA PC HUMANA, ENS HA PERMES ESTUDIAR LA VARIABILITAT D'AQUESTA PROTEINA I LA RELACIO ENTRE L'ANTIGEN I LA SEVA ACTIVITAT EN LA POBLACIO NORMAL I EN DIFERENTS CONDICIONS CLINIQUES RELACIONADES AMB ALTERACIONS DE L'HEMOSTASIA. L'ASSAIG DESENVOLUPAT TAMBE HA PERMES IDENTIFICAR I ESTUDIAR, EN UN TOTAL DE 241 PACIENTS ESTUDIATS PER PATOLOGIA TROMBOTICA IDIOPATICA, 7 FAMILIES AMB UN DEFICIT CONGENIT DE PC, 6 DE LES QUALS TENEN UN DEFICIT QUANTITATIU I 1 TE UN DEFICIT QUALITATIU. AQUEST DARRER CAS, EL PRIMER IDENTIFICAT A ESPANYA, ES CARACTERITZA PER LA PRESENCIA D'UNA PC DISFUNCIONAL, ANOMENADA PC CADIZ, LA QUAL ES INACTIVA COM A SERINA PROTEINASA UN COP ACTIVADA PEL COMPLEX T-TM.
Materias relacionadas