PROPOSTA D'ORDENACIO HEMOTERAPICA PER A CATALUNYA.

Autor: MANZANERA LOPEZ RAFAEL
Año: 1984
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENT DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL GENERALITAT DE CATALUNYA.
Centro de lectura: MEDICINA
Director: CASTILLO COFIÑO RICARDO
Tribunal: GONZALEZ FUSTE FRANCISCO , LAPORTE SALAS JOSE , SALVA MIQUEL JOSE ANTONIO , CORBELLA CORBELLA JACINTO , CASTILLO COFIÑO RICARDO
Resumen de la tesis

L'OBJETIU DEL TREBALL ATESSA LA MANCA DE DESENVOLUPAMENT DE LA VESSANT ORGANITZATIVA EN EL TEMA HEMOTERAPIC ES LA REALITZACIO D'UNA PROPOSTA ORGANITZATIVA DE L'HEMOTERAPIA A CATALUNYA. POSTERIORMENT A L'ANALISI DELS ELEMENTS CONSTITUTIUS BASICS DEL SISTEMA HEMOTERAPIC S'ANALITZEN AQUESTS A DOS MODELS REALS EL FRANCES I EL NORD-AMERICA. S'APLICA L'ANALISI COMPARATIVA DE LA NOSTRA SITUACIO FRONT LA D'AQUESTES SITUACIONS MODELIQUES. LA DESCRIPCIO DEL MARC ORGANITZATIU DEL SISTEMA CATALA AIXI COM DE LA SITUACIO DE LES SEVES ESTRUCTURES DONACIO Y TRANSFUSIO ENS PERMET IDENTIFICAR SIS PROBLEMES BASICS A L'HEMOTERAPIA CATALANA. PER TAL DE FER FRONT AQUESTA SITUACIOES CONCLOU EN UNA PROPOSTA D'ORDENACIO HEMOTERAPICA QUE INCLOU UNS ASPECTES LEGISLATIUS DE TERRITORIALITZACIO DE REMODELACIO DE LES ESTRUCTURES ACTUALS DE FUNCIONAMENT AL SISTEMA I FINALMENTE D'ACTUACIONS DEL VOLUNTARIAT.
Materias relacionadas