PROGRAMA D'INVESTIGACIO PER A L'ELABORACIO D'UNA TEORIA DEL POEMA.

Autor: SALVADOR LIERN VICENT
Año: 1983
Universidad: VALENCIA
Centro de realización: FACULTAD DE FILOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD LITERARIA DE VALENCIA.
Centro de lectura: FILOLOGIA
Director: SERRANO FABREGAS SEBASTIA
Tribunal: FERRANDO FRANCES ANTONI , MOLAS BETLLORI JOAQUIM , MIRALLES I MONTSERRAT JOAN , TALENS CARMONA JENARO , SERRANO I FARREGAS SEBASTIA
Resumen de la tesis

AQUESTA TESI ES PROPOSA EL DISSENY D'UN PROGRAMA D'INVESTIGACIO SOBRE EL TEXT POEMATIC QUE CONDUESCA A UNA ADEQUADA TEORIA DEL POEMA. DESPRES D'UN PRIMER CAPITOL ON ES CONFRONTA LA METODOLOGIA DELS ESTUDIS LITERARIS (HISTORIA CRITICAI TEORIA) AMB LA D'ALTRES DISCIPLINES CIENTIFIQUES ES DESENVOLUPA AL SEGON UNA HISTORIA DE LES METODOLOGIES CIENTIFIQUES QUE DUU A LA CONCLUSIO DE CONSIDERAR LA DELS PROGRAMES D'INVESTIGACIO D'IMRE LAKATOS COM LA MES ADIENT PER ALS TREBALLS DE TEORIA LITERARIA. EL CAPITOL TERCER PARTEIX DEL CONCEPTE D'ANOMALIESSEMANTIQUES PER DONAR UN TRACTAMENT TEXTUAL A LES FIGURES MES IMPORTANTS (PARTICULARMENT LA METAFORA I LA IRONIA) I ARRIBAR A UN ESBOS DE TEORIA DE LES MARQUES SEMIOTQUES DEL POEMA. EL CAPITOL QUART FINALMENT ABORDA L'ESTUDI DEL TEXT POEMATIC A NIVELL SEMANTICO-PRAGMATIC ES A DIR COM A TEXT RELACIONAT AMB EL SEU CONTEXT (EMISSOR RECEPTOR INTERTEXTUALITAT GENERE ETC.). LA DARRERA CONCLUSIO APUNTA A UNA CONSIDERACIO DEL POEMA COM A ACTE DE PARLA PECULIAR DINS EL MARC D'UNA TEORIA GENERAL DELS ACTES COMUNICATIUS.
Materias relacionadas