PREVALENCA I FACTORS ASSOCIATS A LA MALALTIA BILIAR. ESTUDI POBLACIONAL D'EL REAL-GANDIA.