POLITICA LINGUISTICA I POLITICA DE MITJANS A EUROPA (RADIO I TELEVISIO).

Autor: COROMINAS PIULATS MARIA
Año: 1988
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACION DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS DE LA INFORMACION
Director:
Tribunal: BADIA I MARGARIT ANTONI M. , DE MORAGAS I SPA MIQUEL , SERRANO FARRERO SEBASTIA , TORRENT I BADIA ANNA , BERRIO SERRANO JORDI
Resumen de la tesis

EN AQUESTA TESI ES POSA EN RELACIO LA POLITICA DE LA LLENGUA I LA POLITICA RADIOTELEVISIVA A EUROPA, EN CONCRET A CINC ESTATS: BELGICA, ESPANYA, FRANCA, REGNE UNIT I SUISSA. EN LA HIPOTESI CENTRAL DE LA RECERCA ES PLANTEJA QUE LA POLITICA LINGUISTICA VEHICULADA PELS, I APLICADA ALS, MITJANS DE COMUNICACIO DEPEN DEL SISTEMA D'ORGANITZACIO POLITICA DE L'ESTAT. EN AQUESTA LINIA, UN MODEL POLITIC ESTATAL DESCENTRALITZAT IMPLICA UN MEJOR GRAU DE RECONEIXEMENT PER A LA IDENTITAT DE LES LLENGUES TERRITORIALITZADES DE L'ESTAT. EN AQUEST CAS, LA POLITICA LINGUISTICA ARTICULADA A TRAVES DELS MITJANS DE COMUNICACIO TENDIRA A SER NORMALITZADORA PER A LES DIVERSES LLENGUES. EN SENTIT CONTRARI, UN MODEL POLITIC ESTATAL CENTRALITZAT COMPORTA EL RECONEIXEMENT D'UNA UNICA LLENGUA I EL PAPER DELS MITJANS DE COMUNICACIO COM A AGENTS PRINCIPALS EN L'APLICACIO D'UNA POLITICA DE DIFUSIO D'AQUESTA LLENGUA. D'ALTRA BANDA, CAL ASSENYALAR QUE LA TESI S'ORGANITZA EN CINC PASSOS METODOLOGICS: -CONEIXER, A PARTIR DE L'ESTUDI DE LA DOCUMENTACIO, LES SOLUCIONS LEGALS DONADES A EUROPA A LES SITUACIONS DE CONFLICTE LINGUISTIC EN EL CAMP DELS MITJANS DE COMUNICACIO. -ANALITZAR L'APLICACIO D'AQUESTES PROPOSTES NORMATIVES I ELS MECANISMES DE FUNCIONAMENT. -COMPARAR AQUESTES SOLUCIONS AMB LES PLANTEJADES FINS ARA A ESPANYA. -VALORAR LA PERTINENCA DE TOTES AQUESTES SOLUCIONS PER AL FUTUR DE LA NORMALITZACIO LINGUISTICA A CATALUNYA DES DE L'AMBIT DELS MITJANS DE COMUNICACIO. -AVANCAR ALGUNES LINIES POLITIQUES D'ACTUACIO EN VISTES A L'ADEQUACIO DELS MITJANS I ELS USOS DE LA LLENGUA A CATALUNYA.
Materias relacionadas