POLIKARBONATO DIOLETAN OINARRITURIKO POLIURETANO TERMOPLASTIKO ELASTOMEROAK, ERATZE-PROZESUTIK MIKROEGITURA/PROPIETATE ERLAZIORA