POBLACIO, FAMILIA I TREBALL A LA LLEIDA DEL SEGLE XVI.

Autor: VILALTA ESCOBAR M. JOSE
Año: 1990
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO: GEOGRAFIA I HISTORIA PROGRAMA DE DOCTORADO: GRUPS SOCIALS I CANVI HISTORIC A LA CATALUNYA DELS S. XVIII-XX
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director: FERNANDEZ DIAZ ROBERTO
Tribunal: ALVAREZ SANTALO LEON CARLOS , GARCIA SANZ ANGEL , RODRIGUEZ SANCHEZ ANGEL , GARCIA CARCEL RICARDO , MARTINEZ SHAW CARLOS
Resumen de la tesis

AMB AQUESTA TESI S'INTENTA APORTAR UNA REVISIO A LA TRAJECTORIA DEMOGRAFICA D'UNA DE LES QUE ES PODEN CONSIDERAR COM A CIUTATS INTEMITGES DE L'ESPANYA DELS PRIMERS AUSTRIES, CON A AMBIT POLITIC-ADMINISTRATIU GENERAL, I DEL PRINCIPAT CATALA COM A ENTITAT DE CONVIVENCIA I GESTIO MES IMMEDIATA. A TRAVES DE LA REVISIO DELS INDICADORS DERIVATS DE DADES BASICAMENT DEMOGRAFIQUES, ES PERFILEN, PRIMER, LES TENDENCIES DE L'EVOLUCIO EN LA QUANTIA DELS HOMES I DONES QUE HABITAVEN LA CIUTAT; SEGON, LA SIGNIFICACIO DEL QUE NATALITAT, NUPCIALITAT, MORTALITAT I MIGRACIONS MOSTREN, EN PARTICULAR EN LA SEVA INTIMA INTERRELACIO AMB LES PAUTES D'ORGANITZACIO DELS AGRUPAMENTS FAMILIARS, I, TERCER, LA COMPOSICIO SOCIAL DE LA CIUTAT DES D'UNA DOBLE VESSANT: LA MANERA COM CONDICIONA UNA CONCRETA ESTRUCTURA DE CLASSES AMB PETJADES EVIDENTS EN LA CONFIGURACIO DE L'ESPAI URBA I LA INDUBTABLE INFLUENCIA EXERCIDA SOBRE EL COMPLEX MON DE L'ARTICULACIO DE RELACIONS SOCIALS A TRAVES DELS CASAMENTS.
Materias relacionadas