OLIGARQUIA, REGIM MUNICIPAL I FISCALITAT AL MON DE LA CATALUNYA MEDIEVAL (CERVERA ENTRE 1026-1430).

Autor: TURULL RUBINAT MAX
Año: 1988
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEP. HISTORIA DEL BRET I DRET ROMA. FACULTAT DE ORET (U.B.).
Centro de lectura: GEOGRAFIA E HISTORIA
Director:
Tribunal: FONT RIUS JOSEP MARIA , IGLESIA FERREIROS AQUILINO , BATLLE GALLART CARME , MARTIN RODRIGUEZ JOSE LUIS , SANCHEZ MARTINEZ MANUEL
Resumen de la tesis

OLIGARQUIA, FISCALITAT I REGIM MUNICIPAL AL MON URBA DE LA CATALUNYA MEDIEVAL (CERVERA ENTRE 1026-1430) TE PER OBJECTIU ANALITZAR EL GOVERM D'UNA CIUTAT CATALANA A LA BAIXA EDAT MITJANA. L'ESTUDI DEL REGIM MUNICIPAL, NO OBSTANT, S'ABORDA DES D'UNA OPTICA INSTITUCIONAL, I TAMBE DES D'UNA PERSPECTIVA SOCIAL I POLITICA. ABANS, PER NO DESCONTEXTUALITZAR L'ANALISI DEL CONSELL, L'AUTOR S'HA INTRODUIT A L'ESTUDI DEL MEDI FISIC, HUMA I CONSTRUIT, I A L'ACTIVITAT ECONOMICA QUE ES DESENVOLUPAVA A LA VILA DES DEL SEGLE XI FINS EL SEGLE XIV. PEL QUE FA AL REGIM MUNICIPAL, S'ESTUDIEN ELS ORIGENS I ELS PRECEDENTS DE L'ORGANITZACIO POLITICA, I SOBRETOT LA SEVA ETAPA DE PLENITUD I MADURESA, QUE CONSIDEREM AL LLARG DEL SEGLE XIV. EN AQUEST SENTIT S'HA FET UNA DISSECCIO DE LA MORFOLOGIA DEL CONSELL I DEL SEU FUNCIONAMENT I S'HA POSAT ESPECIAL EMFASI EN EL TEMA DE LES ATRIBUCIONS DE LA PAERIA I EN TOT EL REFERENT A L'HISENDA MUNICIPAL. FINALMENT S'HA ABORDAT EL COMPORTAMENT POLITIC DELS CARRECS DE GOVERN I ENS HEM CENTRAT EN LA CONFIGURACIO D'UNA OLIGARQUIA URBANA COMPOSTA PER MERCADERS, NOTARIS, JURISTES I PAGESOS BENESTANTS QUE CONTROLAVA EL CONSELL I LA POLITICA MUNICIPAL. EL TREBALL, AMB ABUNDANT DOCUMENTACIO INEDITA PROCEDENT MAJORITARIAMENT DE L'AHCC, COMPTA ABM APENDIX DOCUMENTAL, APENDIXS ESTADISITCS I APENDIXS GRAFICS.