LES ESTRATÈGIES QUE EMPRA EL PROFESSORAT D'EDUCACIÓ FÍSICA PER ACONSEGUIR QUE L'ALUMNAT APRENGUI A APRENDRE. ESTUDI DE CAS