LES CONSTITUCIONS DEL CONVENT DE SANT JOSEP (ESTUDI FILOLOGIC)

Autor: FUSTER ORTELLS JOAN
Año: 1984
Universidad: VALENCIA
Centro de realización: FACULTAD DE FILOLOGIA
Centro de lectura: FILOLOGIA
Director:
Tribunal: FERRANDO FRANCES ANTONI , BADIA I MARGARIT ANTONI M. , VIDAL ALCOVER JAUME , BADIA PAMIES DOLORES , PEREZ MONTANER JAUME
Resumen de la tesis

EL TEMA DE LA TESIS CONSSITEIX EN LA TRANSCRIPCIO I EL COMENTARI HISTORICO-LINGUISTIC DEL MANUSCRIT QUE CONTE LA TRADUCCIO CATALANA DE LA REGLA DE SANT AGUSTI I DE LES CONSTITUCIONS DEL CONVENT DE SANT JOSEP DE VALENCIA. UNA PRIMERA PART ES DEDICA ALS PROBLEMES DE LA SITUACIO DE LA LLENGUA A VALENCIA EN EL SEGLE XVI EPOCA EN QUE SITUEM EL MANUSCRIT I LA IMPORTANCIA QUE VAN TENIR-HI LES REFORMES DE LES ORDES MENDICANTS. LA HISTORIA DELS CONVENTS DE MONGES AGUSTINES -ENTRE ELLS EL DE SANT JOSEP- TANCA AQUESTS PRELIMINARS. LA DESCRIPCIO DEL CODEX L EXPOSICIO DEL SEU CONTINGUT I UN COMENTARI LINGUISTIC PRECEDEIXEN LA PART FINAL CONSTITUIDA PER UN GLOSSARI UN ANNEX DOCUMENTAL I LA TRANSCRIPCIO.
Materias relacionadas