LES CONCENTRACIONS METAL.LIQUES DE LA VALL DE RIBES.

Autor: AYORA IBAÑEZ CARLES
Año: 1979
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE CRISTALOGRAFIA Y MINERALOGIA.- FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA:
Centro de lectura: GEOLOGIA
Director: MONTORIOL POUS JOAQUIN
Tribunal: FONT ALTABA MANUEL , PHILLIPS ROY , ARRIBAS MORENO ANTONIO , COY ILL RAMON , MONTORIOL POUS JOAQUIN
Resumen de la tesis

LA VALL DE RIBES ES UN ANTIC DISTRICTE MINER ABANDONAT DES DELS ANYS VINT. S EXPLOTAVA FONAMENTALMENT L AS I TAMBE SB CU PB AG. LA ZONA COMPREN GRAN QUANTITAT D AFLORAMENTS DE MINERALITZACIONS METAL. LIQUES ENCARA QUE D ESCASA ENTITAT QUE S HAN APROFITAT PER A REALITZAR UN MOSTREIG UNA CARTOGRAFIA DE DETALL PER A ESTABLIR LES RELACIONS AMB L ESTRUCTURA REGIONAL I TIPUS DE ROCA ENCAIXANT. LA MENA METAL. LICA S HA ANALITZAT SISTEMATICAMENT AL MICROSCOPI METAL. LOGRAFIC I AMB MICROSONDA ELECTRONICA. S HAN DETERMINAT SUCCESSIONS PARAGENESIS I VARIACIONS EN ELEMENTS MAJORS I MENORS DE LA MENA. PARAL. LELAMENT S HAN PORTAT A TERME ESTUDIS D INCLUSIONS FLUIDES EN LA GANGA TRANSPARENT AMB L OBJECTE D APROXIMAR CONDICIONS DE FORMACIO. FINALMENT S HA ELABORAT UN POSSIBLE MODEL GENETIC PER AL CONJUNT DE MINERALITZACIONS DE LA ZONA.