LEMATITZACIO SEMIAUTOMATIZADA I REGULARITZACIO GRAFICA DE "TIRANT LO BLANCH".

Autor: BROSSA ALAVEDRA M. ASUNCION
Año: 1987
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: UNIV. DE BARCELONA: FACULTAD FILOLOGIA DEPARTAMENTO FILOLOGIA CATALANA
Centro de lectura: FILOLOGIA
Director:
Tribunal: VENY CLAR JOAN , TUSON VALLS JESUS , SOBERANAS I LLEO AMADEU , HAUF I VALLS ALBERT , RAFEL I FONTANALS JOAQUIM
Resumen de la tesis

LA TESI CONSTA D'UNA INTRODUCCIO EN LA QUAL SE SITUA EL TREBALL COM UNA CONTINUACIO DEL PROJECTE D'INVESTIGACIO - PROSPECCIO AUTOMATITZADA DE TEXTOS CATALANS -, DESENVOLUPAT ELS ANYS 1978-83 A LA UNIVERSITAT DE BARCELONA. EN AQUEST PROJECTE HI PARTICIPO PER A INTRODUIR EL TIRANT LO BLANCH EN UN SUPORT MAGNETIC DES DEL FACSIMIL DE 1490. A LA PRIMERA PART S'EXPLICITA L'ESTUDI DEL FACSIMIL AMB DETALLS DE GRAFIA, ABREVIATURES, ETC. DE CARA A UNA TRANSCRIPCIO FILOLOGICA D'UNA BANDA I DE CARA A UNA INTRODUCCIO INFORMATICA DE BANC DE DADES PER UNA ALTRA, AMB UN ESTUDI DE CODIFICACIONS ADIENTS PER A PODER FER LA INTRODUCCIO. LA SEGONA PART TRACTA DE PLE LA LEMATITZACIO SEMIAUTOMATITZADA I CONSTA D'UNA INTRODUCCIO QUE ES UNA BREU DIAGNOSI DE LES IDEES BASIQUES: LEMA ES L'ELEMENT CLAU O ENCAPCALAMENT DE MOTS FORMALMENT RELACIONATS QUE TENEN UN MATEIX SIGNIFICAT I UNA MATEIXA FUNCIO GRAMATICAL ENCARA QUE PRESENTIN DIVERSES FORMES, FLEXIO NOMINAL O VERBAL I TAMBE DIVERSES GRAFIES. EL LEMA ESTA FORMAT BASICAMENT PER DOS ELEMENTS: UN SINTAGMA LEXIC I UN CODI DE CATEGORIA GRAMATICAL. EL PROCES SEGUIT PER A DONAR A CADA MOT EL LEMA QUE LI PERTOCA SEGONS EL SEU SIGNIFICAT I LA SEVA FUNCIO CONSTITUEIX LA LEMATITZACIO. LES PARTS A) I B) SON L'ESTUDI MINUCIOS PER A PODER FORMULAR UN CRITERI AJUSTAT PER A PODER DONAR EL LEMA. AQUEST ESTUDI I L'AJUT DELS ORDINADORS HAN FET POSSIBLE LA LEMATITZACIO QUE HA ESTAT FETA SOBRE LES CONCORDANCES OBTINGUDES DESPRES DE LA INTRODUCCIO DEL BANC DE DADES. LA REGULARITZACIO GRAFICA ES VEURA EN L'IDEX LEMATIC, ON TOTES LES VARIANTS DEL FACSIMIL - GRAFIQUES I MORFOLOGIQUES -, TINDRAN UN LEMA NORMATIVITZAT.
Materias relacionadas