LA UTILITAT DELS ESPAIS INÚTILS: UNA APORTACIÓ A L'AVALUACIÓ DEL CONFORT AMBIENTAL A L'ARQUITECTURA DELS ESPAIS INTERMEDIS.