LA TRADUCCIO EN EL DISCURS MEDIAMBIENTAL EN LLENGUA CATALANA. ANALISI I CARACTERITZACIO D UN CORPUS AMBIDIRECCIONAL

Autor: BRACHO LAPIEDRA LLUM
Año: 2003
Universidad: JAUME I DE CASTELLON
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES
Centro de lectura: E.S.DE TECNOLOGIA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
Director: GUZMAN PITARCH JOSEP RODERIC
Tribunal: SALVADOR LIERN VICENT MANUEL , MONTERO FLETA BEGOÑA , BOJRA SANZ JOAN , NICOLAS AMOROS MIQUEL , MONTALT RESURRECCION VICENTE FRANCISCO
Resumen de la tesis

En aquesta tesi es du a terme l'anàlisi i caracterització traductològica d'un corpus seleccionat d'acord amb els diferents àmbits en què es produeix el discurs mediambiental. Aquest corpus està integrat per textos en què la direccionalitat, respecte del català, ha estat tant directa com inversa, procés en què hi han intervingut diferents llengües amb l'objectiu d'analitzar, comparativament, qüestions de tipus discursiu tant a nivell macrodiscursiu com microdiscursiu. En el primer nivell es tracten qüestions relacionades amb els gèneres textuals mediambientals, la tipologia textual, els graus d'especialització, els suports textuals i l'edició. En el nivell microdiscursiu, s'analitzen, per una banda, els comportaments traductors sense intencionalitat ideològica evident, com ara aspectes culturals, terminològics, etc.; i de l'altra, els comportaments amb intencionalitat ideològica evident, com és el cas de les qüestions sociolingüístiques, de gènere, d'ètnia i els relacionats amb la toponímia. Una vegada elaborada l'anàlisi qualitativa dels aspectes que s'hi han detectat, s'estudia la rellevància d'aquests aspectes segons els àmbits de tradució, els gèneres textuals, els graus d'especialització i la direccionalitat del català per tal de determinar el seu valor quantitatiu global.
Materias relacionadas