LA POESIA DE FRANCESC FONTANELLA: ASSAIG D'EDICIO CRITICA

Autor: MIRO VILA MERCE
Año: 1990
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO: FILOLOGIA CATALANA PROGRAMA DE DOCTORADO:
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director: MOLAS BATLLORI JOAQUIM
Tribunal: BADIA MARGARIT ANTONI M. , BLECUA PERDICES ALBERTO , DURAN GARCIA EULALIA , NADAL FARRERAS JOSEP M. , ROSSICH ESTRAGO ALBERT
Resumen de la tesis

L'OBJECTE D'AQUESTA TESI ES L'EDICIO DE L'OBRA POETICA CONSERVADA, I FINS ARA INEDITA, DE L'AUTOR CATALA DEL SEGLE XVII FRANCESC FONTANELLA I GARRAVER (1622-1701). BASANT-NOS EN ELS MANUSCRITS -VINT-I-QUATRE- I EN ELS TEXTOS IMPRESOS DEL SEGLE XVII QUE CONTENEN OBRES D'AQUEST AUTOR, TRANSCRIVIM 351 COMPOSICIONS POETIQUES DE LES QUALS DONEM TAMBE LA FILIACIO I LES VARIANTS. EL TREBALL ES EXPOSAT EN 5 VOLUMS. EL VOLUM I CONTE LA DESCRIPCIO DELS MANUSCRITS I DE LES EDICIONS (CAPITOL I), EL COMENTARI DE LA RECENSIO I LA JUSTIFICACIO DEL STEMMA CODICUM (CAP. 2), EL COMENTARI A LA DATACIO DE LES OBRES (CAP.3), LA JUSTIFICACIO DE L'ORDENACIO DELS TEXTOS I EL COMENTARI (CAP.4), LES CONCLUSIONS (CAP.5) I LA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA (CAP.6). ELS ALTRES VOLUMS, II,III,IV I V, CONTENEN ELS TEXTOS POETICS DE FONTANELLA. EL VOLUM II INCLOY ELS CRITERIS D'EDICIO I A CONTINUACIO LA POESIA DE TEMA CIVIL, LA DE CERTAMEN I LA POESIA AMOROSA (1 PART); EL VOLUM III, LA POESIA AMOROSA (2 PART); EL VOLUM IV, POESIA RELIGIOSA I EL V, POESIA SATIRICA I JOCOSA I, A MES, 5 APENDIXS I ELS INDEXS: DE PRIMERS VERSOS, DE LES OBRES I GENERAL.
Materias relacionadas