LA POBLACIO (1600-1940) I LA DISTRIBUCIO SOCIAL DE LA TERRA (1818-1944/53) A LA COMARCA DE LLEVANT.

Autor: ALZINA MESTRE JAUME
Año: 1989
Universidad: ISLAS BALEARES
Centro de realización: DEPARTAMENT DE CIENCIES HISTORIQUES I TEORIA DE LES ARTS
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director:
Tribunal: PEREZ MOREDA VICENTE , ROMERO GONZALEZ JUAN , VIDAL BENDITO TOMAS , SALVA TOMAS PERE ANTONI , MANERA ERBINAS CARLES
Resumen de la tesis

BASICAMENT, AQUESTA INVESTIGACIO PRETEN D'ANALITZAR ELS TRESTS GENERALS I LES ETAPES PRINCIPALS DEL DESENVOLUPAMENT DE LA POBLACIO, EN EL SI DE TRES COMUNITATS RURALS -ARTA, CAPDEPERA I SON SERVERA- DE LA ZONA DEL LLEVANT DE MALLORCA EN EL DECURS D'UN LLARG PERIODE PLURISECULAR, QUE CRONOLOGICAMENT ABRACA DES DE PRINCIPIS DEL SEGLE XVII FINS A MITJANS SEGLE XX. MALGRAT TOT, EL NUCLI DE LA RECERCA SE CENTRA, DE MANERA ESPECIAL, EN UN PERIODE MES CURT QUE ABASTA EL SEGLE XIX I ELS PRIMERS QUARANTA ANYS DE LA PRESENT CENTURIA, PER TAL COM L'INTERES DE L'AUTOR ES DIRIGEIX VERS L'INTENT DE DETERMINAR ALGUNS DELS ELEMENTS QUE CONFIGURAREN EL PROCES I LES FASES DE L'ANOMENADA TRANSICIO DEMOGRAFICA, UN TEMA CABDAL QUE, TOT I LA SEVA TRASCENDENCIA, GAIREBE MAI NO HA ESTAT OBJECTE D'INVESTIGACIONS ESPECIFIQUES EN EL CONTEXT DE LES ILLES BALEARS. PARAL.LELAMENT, I AMB LA FINALITAT D'INTEGRAR L'ANALISI DEMOGRAFICA I LA SEVA RELACIO AMB ELS RECURSOS DISPONIBLES, HOM PROCEDEIX TAMBE, MITJANCANT LA UTILITZACIO DE DIVERSES FONTS CADASTRALS, A L'ESTUDI DE LA DISTRIBUCIO SOCIAL DE LA TERRA I LES ALTERACIONS SOFERTES EN L'ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT TERRITORIAL ENTRE EL 1818 I EL 1944/53. CONCRETAMENT, ES TRACTA D'INVESTIGAR EL PROCES DE TRENCAMENT DE LES GRANS POSSESSIONS SENYORIALS I EL QUE AIXO REPRESENTA EN UNA SOCIETAT ON, ENCARA A LA PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XX, LES ACTIVITATS ATRARIES, I PER TANT LA POSSESSIO DE LA TERRA COM A FONAMENT DE LES RELACIONS SOCIALS I DE PODER, CONTINUAVEN ESSENT PREDOMINANTS.
Materias relacionadas