LA MULTIPLICACIO VEGETATIVA DE GLADIOLUS CV. PL. EN RELACIO AMB ELS FACTORS AMBIENTALS DEL LITORAL CATALA.

Autor: LOPEZ OLIVERAS ANA M.
Año: 1988
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTARIES.
Centro de lectura: BIOLOGIA
Director:
Tribunal: CABALLERO LOPEZ ARTURO , BARCELO COLL JOAN , PIÑOL SERRA M. TERESA , TORNE CUBIRO JOSEP MA , SAVE MONTSERRAT ROBERT
Resumen de la tesis

L'ESTUDI DE LA MULTIPLICACIO VEGETATIVA DEL GLADIOL EN RELACIO AMBELS FACTORS AMBIENTALS DEL LITORAL CATALA HA PERMES ESBRINAR QUIN DELS CULTIVARS ASSEJATS: EUROVISIO (EU), PETER PEARS (P.P) I WHITE GODDES (W.G), PRESENTA UNA TAXA MAS ELEVADA I QUINA DATA DE PLANTACIO: PRIMAVERA, ESTIU, TARDOR I HIVERN DONA MES BONS RESULTATS AMB EL MENYS TEMPS POSSIBLE. A LA VEGADA, L'APARICIO D'APARELLS INFORMATITZATS PER A MESURAR L'INTERCANVI DE CO2 I DE VAPOR D'AIGUA COM EL LI-6000, HA PERMES FER UN ESTUDI DE PROSPECCIO EN EL GENERE GLADIOL. ELS RESULTATS OBTINGUTS APRECIEN LA PREDOMINANCA DE LA PLANTACIO DE PRIMAVERA EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA FRACCIO SUBTERRANIA, RESPECTE A LES VARIETATS DESTACA P.P. EN LA MAJORIA DE PARAMETRES, EXCEPTE EN EL NOMBRE DE CORMETS EN QUE SOBRESURT W.G.. LES MESURES SOTA DIFERENTS REGIMS DE LLUM HAN EVIDENCIAT LA INFLUENCIA DE LA INTENSITAT LLUMINOSA EN LA FOTOSINTESI DEL GLADIOL, AMB LA SUPREMACIA DE P.P. QUE ASSOLEIX VALORS MES ALTS QUE EU. L'ANALISI DEL CREIXEMENT I LA TAXA FOTOSINTETICA ENREGISTRADA NO HA FET POSSIBLE ESTABLIR UNA RELACIO CLARA ENTRE EL CREIXEMENT I LA FOTOSINTESI TOT I QUE HA REFLECTIT LA SUPERIORITAT DE P.P. TANMATEX, TENINT EN COMPTE QUE EL TREBALL REALITZAT AMB EL LI-6000 HA ESTAT DE PROSPECCIO SERIA CONVENIENT AMPLIAR AQUEST ESTUDI PER TAL D'ESGOTAR LES AVANTATGES DE L'APARICIO D'AQUEST APARELL O SIMILARS.
Materias relacionadas