LA LOCALITZACIO DE LA LESIO EN NEUROPSICOLOGIA: UN ESTUDI SOBRE ELS MECANISMES NEURONALS QUE DONEN SUPORT A LA COMPRENSIO DEL LLENGUATGE HUMA.

Autor: VENDRELL BRUCET JOSEP M.
Año: 1988
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU UNITAT DOCENT DE LA FACULTAT DE MEDICINA BARCELONA.
Centro de lectura: MEDICINA
Director:
Tribunal: JANE CARRENCA FRANCESC , BARRAQUER BORDAS LLUIS , JUNQUE PLAJA CARME , NET CASTEL ALVAR , MARTI VILALTA JOSEP LLUIS
Resumen de la tesis

S'HA ESTUDIAT LA RELACIO EXISTENT ENTRE EL CERVELL HUMA I LA COMPRENSIO DEL LLENGUATGE, EN PACIENTS AFASICS PER AVC EN L'HEMISFERI CEREBRAL ESQUERRE. S'HAN RELACIONAT UN CONJUNT DE MESURES DE LA COMPRENSIO AMB LA LOCALITZACIO ANATOMICA DE LA LESIO CEREBRAL. LES ALTERACIONS DE LA COMPRENSIO S'HAN VALORAT MITJANCANT EL TOKEN TEST I L'APARTAT DE COMPRENSIO DEL TEST DE BOSTON. LA TOPOGRAFIA DE LA LESIO S'HA ESTUDIAT MITJANCANT LA TC, AMB UNA METODOLOGIA ESPECIFICA. LA COMPRENSIO I LES DADES ANATOMIQUES DE LA LESIO HAN ESTAT POSADES EN RELACIO MITJANCANT L'ANALISI ESTADISTICA, LA QUAL, SELECCIONANT LES DADES MES RELLEVANTS, HA PERMES APROPAR-NOS A LES LLEIS GENERALS QUE REGEIXEN LA RELACIO ENTRE ANATOMIA CEREBRAL I COMPRENSIO DEL LLENGUATGE. ELS RESULTATS HAN CONFIRMAT LA IMPORTANCIA DE L'AREA DE WERNICKE EN LA COMPRENSIO DEL LLENGUATGE, ALHORA QUE HAN POSAT DE RELLEU VARIES ALTRES REGIONS RELACIONADES AMB AQUESTA FUNCIO, AFAVORINT EL CONCEPTE SEGONS EL QUAL LES MANIFESTACIONS CEREBRALS SUPERIORS NO SON FRUIT DIRECTE DEL FUNCIONAMENT D'AREES CONCRETES, SINO QUE ES NECESSARIA UNA AMPLIA SERIE D'INTERCONNEXIONS NEURONALS PER A PORTAR A TERME LES COMPLEXES INTERRELACIONS DE SUBFUNCIONS IMPLICADES EN LA COMPRENSIO DEL LLENGUATGE: UNES DEPENDRIEN DEL CORRECTE FUNCIONAMENT DE L'ESCORCA CEREBRAL I ALTRES DE LA INTRINCADA XARXA D'INTERCONNEXIONS QUE ENLLACA ELS DIVERSOS CENTRES I REGIONS CORTICALS I SUBCORTICALS.
Materias relacionadas