LA CONTROVERSIA SOBRE ELS LLENGUATGES NATURALS EN ELS SEGLES XVII I XVIII

Autor: ARNAL BELLA ANTONI
Año: 1987
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: FACULTAD FILOLOGIA - UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Centro de lectura: FILOLOGIA
Director:
Tribunal: BASTARDAS PARERA JOAN , LABORDA GIL XAVIER , ARGENTE GIRALT JOAN , SEGARRA NEIRA MILA , SOLA CORTASA JOAN
Resumen de la tesis

DESCRIPCIO DE LES TEORIES DELS SEGLES XVII I XVIII SOBRE EL LLENGUATGE, INTERPRETADES, NO TANT CON UNS PRECEDENTS DE LES TEORIES ACTUALS, COM UNS CAMINS DE RECERCA O D'ESPECULACIO ABANDONATS PER LA LINGUISTICA DEL SEGLE XIX, TEORIES QUE, TANMATEIX, EN CERTS ASPECTES SON INSEPARABLES D'UNA HISTORIA GENERAL DE LES CIENCIES DEL LLENGUATGE. UNA CONTROVERSIA QUE GIRA AL VOLTANT DE LA NECESSITAT D'ESTABLIR ELS FONAMENTS DE LA DOBLE RELACIO ENTRE LES COSES I LES PARAULES, I ENTRE LES PARAULES I ELS PARLANTS, CENTRADA A PARTIR DE DUES LINIES DE RECERCA: D'UNA BANDA, ES TRACTA DE PENSAR LA MULTIPLICITAT COM A COMPRESA EN UNA AFINITAT ESSENCIAL PREEXISTENT, EXEMPLIFICADA PELS ESFORCOS ORIENTATS A LA RECERCA O RECONSTRUCCIO D'UNA HIPOTETICA LLENGUA ADAMICA; D'ALTRA BANDA, LA HIPOTESI D'UNA NATURA HUMANA, CON UNA CONSTANT UNIVERSAL SUBJACENT A TOTES LES FORMES LINGUISTIQUES, FA QUE TOTES LES LLENGUES SIGUIN VISTES COM LA MANIFESTACIO DEL DESENVOLUPAMENT DE LA RAO CONSUBSTANCIAL A AQUESTA NATURA HUMANA, DE MANERA QUE L'EXISTENCIA DE LA LLENGUA QUEDA ALESHORES VINCULADA, INSEPARABLEMENT, ALS PROCESSOS MENTALS DELS PARLANTS, QUE FA QUE L'ANALISI DE LES LLENGUES ES CONVERTEIXI EN EL MILLOR MIRALL DELS PROGRESSOS DE L'ESPERIT HUMA.
Materias relacionadas