L'ORDENACIO DE L'ESPAI I LES RELACIONS SOCIALS A MALLORCA EN EL SEGLE XIII (1229-1301)

Autor: SOTO COMPANY RICARD
Año: 1990
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO: H. SOC. PRE-CAPITALISTES, ANTROPOLOGIA SOCIAL PROGRAMA DE DOCTORADO:
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director: BARCELO PERELLO MIQUEL
Tribunal: RIERA MELIS ANTONI , ROSSELLO BORDOY GUILLEM , POVEDA SANCHEZ ANGEL , SANCHEZ MARTINEZ MANUEL , MARTI CASTELLO RAMON
Resumen de la tesis

L'OBJECTE D'AQUESTA TESI ES EL PROCES DE CONQUESTA I REPOBLAMENT DE MALLORCA ENTRE 1229 I 1301, A PARTIR DE L'ESTUDI DE L'ESCRIVANIA DE CARTES REIALS (E.C.R.) DE L'ARXIU DEL REGNE DE MALLORCA. DESPRES D'UNA INTRODUCCIO BIBLIOGRAFICA, A LA PRIMERA PART S'ANALITZA EL PAPER DELS CONTRACTES JURIDICS (BASICAMENT L'EMFITEUSI) DINS D'UN PROCES DE REPOBLAMENT FEUDAL. LA SEGONA PART TE PER OBJECTE L'IMPACTE DE LA CONQUESTA SOBRE LA SOCIETAT PRECEDENT (MAYURDA) I LA SEVA POBLACIO. LA TERCERA PART ANALITZA L'EXPANSIO DELS TRES CONREUS BASICS DINS DE L'ESTRATEGIA FEUDAL: CEREAL, OLIVERA I VINYA. A LA QUARTA PART S'ANALITZEN ALGUNES ALQUERIES DE L'ANTIC DISTRICTE DE BUNYOLA-MUSO, JUNTAMENT AMB LA VILA I HORTA DE BUNYOLA, I ES CAMPARA AMB L'EVOLUCIO DE LA VILA D'INCA. S'HI ADJUNTEN UN VOLUM DE GRAFICS I DOS D'APENDIX DOCUMENTAL.
Materias relacionadas