L'HABITATGE TRADICIONAL UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES. (TIPOLOGIES DE CONSTRUCCION S DE L'ARQUITECTURA LINEAL).

Autor: NACENTA NAVARRO ANTONIO
Año: 1986
Universidad: POLITECNICA DE CATALUÑA
Centro de realización: ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE BARCELONA
Centro de lectura: ARQUITECTURA
Director:
Tribunal: AVELLANEDA DIAZ GRANDE JAUME , SOLA-MORALES Y DE ROSSELLO MANUEL , ROQUETA MATIAS SANTIAGO , SALA OLIVELLA RICARDO , BOLOS CAPEDEVILA FRANCESC XAVIER
Resumen de la tesis

EL MOTIU D'AQUESTA TESI ES ESTABLIR UNS CRITERIS DE CLASSIFICACIO DELS HABITATGES TRADICIONALS UNIFAMILIARS ENTRE MITGERES DINS L'AMBIT GEOGRAFIC DE L'ESTAT ESPANYOL, AL LLARG DELS SS. XVIII, XIX, I XX. EL MOT TRADICIONAL VE DONAT PERQUE EL TREBALL ES CENTRA EN EXEMPLES QUE TENEN UN SISTEMA CONSTRUCTIU COMU. AQUEST SISTEMA CONSTRUCTIU HA FET POSSIBLE LA CONSTRUCCIO D'HABITATGES A PARTIR D'UNA IDEA O IMATGE PREVIA I DE L'EXPERIENCIA ACUMULADA PER L'US D'UNA REDUIDA GAMA DE MATERIALS, QUE AL LLARG DELS ANYS S'HAN ANAT COL.LOCANT D'UNA MANERA MOLT DETERMINADA. DAVANT D'AQUESTA MANERA DE CONSTRUIR, ENS TROBEM QUE AQUESTES VIVENDES S'HAN FET SENSE PLANOLS O, EN OCASIONS, PLANOLS MOLT RUDIMENTARIS. EL CONSTRUCTOR D'AQUESTS HABITATGES HA ANAT TREBALLANT EN FUNCIO DELS CONDICIONANTS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES DE CADA CAS, EN PARTICULAR, I TAMBE DE LES NECESSITATS CONCRETES D'US DE L'HABITATGE. MALGRAT, PERO, L'APARENT MULTIPLICITAT DE SOLUCIONS, I CONSEGUENT DESCONCERT, QUE COMPORTEN AQUESTES PREMISSES, HEM POGUT TROBAR SOLUCIONS REITERADES, QUE HAN FET POSSIBLE UNA CLASSIFICACIO. A TRAVES D'AQUESTA CLASSIFICACIO, HEM POGUT CONEIXER L'EXISENCIA D'EXEMPLES CONSOLIDATS, OBJECTIU FONAMENTAL D'AQUESTA TESI.
Materias relacionadas