L'ESTANDARD BOTANIC DES DEL PAIS VALENCIA: UNA PROPOSTA

Autor: LEMUS ARCE RAFAEL
Año: 1990
Universidad: VALENCIA
Centro de realización: FACULTAD DE FILOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA.
Centro de lectura: FILOLOGIA
Director:
Tribunal: FERRANDO FRANCES ANTONIO , VENY CLAR JOAN , BOIRA TORTAJADA HERMINIO , COLOMINA CASTANYER JORDI , GIMENO BETI LLUIS
Resumen de la tesis

AQUEST TREBALL INTENA D'ELABORAR UNA PROPOSTA D'ESTANDARD DEL LLENGUATGE BOTANIC DE LA LLENGUA CATALANA QUE ASSUMESCA I INTEGRE ELS PARASTANDARDS REGIONALS I LA GRAN RIQUESA LEXICA DE TOTES LES VARIETATS DIATOPIQUES. PER AL PRESENT ESTUDI HEM ELABORAT UNA SERIE DE CRITERIS D'ACORD AMB LES CONSIDERACIONS D'ORIOL DE BOLOS I DELS PROCESSOS DE RECERCA TERMINOLOGICA. L'OBRA DE F. MASCLANS ENS HA APORTAT EL COPRUS GENERAL. PER A L'ESTUDI LINGUISTIC ENS REMETEM ALS DICCIONARIS DE POMPEU FABRA, ALCOVER-MOLL, PASTOR FERRER I JOAN COROMINES, I PER A LA CONFECCIO FINAL DE LES FTIXES A LA GRAN ENCICLOPEDIA CATALANA. L'ESTUDI DE CADA MOT PRESENTA UNA FITXA TECNICA ON APAREIX EL NOM (PROOOSTA) ESTANDARD, LA DENOMINACIO BOTANICA I LA DESCRIPCIO CIENTIFICA. TAMBE APAREIXEN ELS ALTRES NOMS POPULARS. A CONTINUACIO ESTABLIM DOS NIVELLS, UN "ESTANDCARD" O CULTE I ALTRE "NORMATIU", QUE INTENTE FER-SE ECO DELS DIFERENTS NIVELLS D'US DEL LLENGUATGE. ACOMPANYEN A AQUESTA FITXA LES ALTRES FITXES DE TREBALL ON ES DESENROTLLA L'ESTUDI PARTIN DE LES OBRES ADS ESMETADES. FINALMENT EL TREBALLS PRESENTA UNES GRAELLES ON S'EXPLICITA TOT EL COPRUS DE LA SEGUENT MANERA: CATALA ESTANDARD (PROPOSTA) / DENOMINACIO BOTANICA/DENOMINACIO NORMATIVA/ ALTRES DENOMINACIONS POPULARS I TOT SEGUIT UN INDEX LLATITUIR-SE EN UNA PLATAFORMA DE DISCUSSIO POR TAL D'ASSOLIR AQUEIS ESTANDARD FORCA NECESSARI PERO QUE NO ES POT ENTENDRE SENSE EL CONSENS DELS NOSTRE ESTUDIOSOS.
Materias relacionadas