L'ESPAI COM A CONCEPTE ESSENCIAL DE LA INTEL.LIGENCIA EN FUNCIO DE LES ARTS PLASTIQUES

Autor: ICART GARCIA JOAQUIM
Año: 1989
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: FACULTAD DE BELLAS ARTES
Centro de lectura: BELLAS ARTES
Director:
Tribunal: GIL AMEIJEIRAS TERESA , REMESAR BETLLOCH ANTONI , GRATACOS I MASSANELLA ROSA , VALERO I CUENCA AURORA , SALA I ROSELLO GERARD
Resumen de la tesis

LA INVESTIGACIO DUTA A TERME EN AQUESTA TESI HA TINGUT PER FINALITAT MOSTRAR L'ELEMENT ESPACIAL ORIGINAL SOBRE EL QUAL DESCANSA LA NOSTRA CAPACITAT D'ESTRUCTURACIO FORMAL DE LES IMATGES I DE L'ENTORN. AQUESTA ORIGINALITAT, EN QUANT QUE ES UN PROCES ACTIU, NO ES ENCARA UN ESPAI FORMALITZAT, SINO LA POSSIBLITAT FORMAL D'UN SUCCES TEMPORAL. EL TREBALL, DONCS, HA INTENTAT DEMOSTRAT EN QUE CONSISTINA AQUEST SENTIT ORIGINAL D'ORDRE ESPAI TEMPORAL DE LA NOSTRA MENT, JA QUE, EXXENT EL QUI FIXA EL RITME, L'ORDRE, I LA FORMA DE DESENVOLUPAR-SE EL DISCURS EXPRESSIU, PODRIEM CLARIFICAR MILLOR LA MATEIXA NATURALESA DELS DISCURS ESTETIC EN GENERAL, I DE L'EXPRESSION PLASTICA A L'ESCOLA EN PARTICULAR. EN LA TESI S'EXPOSA I ES DEFENSA EL CRITERI, SEGONS EL QUAL, DE MANERA ANALOGA A L'INSTANT, (EL QUAL ES EL LIMIT ORIGEN I FINAL D'UN INTERVAL TEMPORAL O UNITAT DE TEMPS), EL LLOC SERIA EL LIMIT INMOBIL O UNITAT FORMAL DEFINIDORA DE LES POSICIONS ESPACIALS CANVIANTS. LA INCAPACITAT, O LA MANCA D'ACTIVITAT PRACTICA EN EL DESENVOLUPAMENT D'AQUEST SENTIT ORIGINAL, PORTA A L'ESTANCAMENT DE L'EXPRESSION PLASTICA, A LES FORMES MES ELEMENTALS O PRIMERES "GESTALTS". UNA METODOLOGIA GENERAL, BASADA EN LA PROGRESSIVA ABSTRACCION DEL SENTIT DE LLOC, SUGGEREIX LA PROGRESSIVA TRANSFORMACIO DEL LLOC ARISTOTELIC, FONAMENTAT EN EL LLOC ENVOLTANT QUE DIFINEIX LA POSICIO ESPACIAL DELS TERMES O POSICIONS QUE CONTE, A LA DEFINICIO I REPRESENTACIO MENTAL D'UN ORIGEN INMOBIL CARTESIA DE L'ESPAI, A PARTIR DEL QUAL PRENEN SENTIT PROPI ELS ESQUEMES FORMALS KANTIANS, ORIGEN DEL SENTIT DEL DISCURS.
Materias relacionadas