L'ALIGA PERDIGUERA HIERAAETUS FASCIATUS A CATALUNYA: STATUS, ECOLOGIA TROFICA, BIOLOGIA REPRODUCTORA I DEMOGRAFIA.

Autor: REAL ORTI JOAN
Año: 1990
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO: DE BIOLOGIA ANIMAL PROGRAMA DE DOCTORADO: DE BIOLOGIA ANIMAL
Centro de lectura: BIOLOGIA
Director: HIRALDO CANO FERNANDO
Tribunal: NADAL PUIGDEFABREGAS JACINT , CHEYLAN GILLES , DONAZAR SANCHO JOSE ANTONIO , DE JUANA ARANZANA EDUARDO , RUIZ GABRIEL XAVIER
Resumen de la tesis

EN AQUESTA TESI ES REMARCA PRIMERAMENT EL POBLAMENT EXISTENT A CATALUNYA, AXI COM L'EVOLUCIO DEL POBLAMENT EN UNA AREA DE CATALUNYA, BASICAMENT LES COMARQUES BARCELONINES, QUE ES ON S'HA DESENVOLUPAT BASICAMENT EL TREBALL. S'ESTUDIA LA ECOLOGIA TROFICA DETALLANT I VALORANT ELS DIFERENTS METODES DE RECOL.LECCIO I ANALISI. ES DESCRIUEN LES VARIACIONS DE LA DIETA A NIVELL ESPAIAL, BASICAMENT GEOGRAFIC, A NIVELL DE L'AREA ESTUDIADA I TAMBE DE LA MEDITERRANIA OCCIDENTAL, TROBANT QUE ORYCTOLAGUS ES LA PRESA DE MAS IMPORTANCIA QUANTITATIVA I QUALITATIVA. S'ESTUDIAN LES VARIACIONS TEMPORALS, JA SIGUIN ESTACIONALS, COM INTERANUALS. FINALMENT ES DESCRIUEN ELS PRINCIPALS PARAMETRES REPRODUCTORS, ELS FACTORS AMBIENTALS I TAMBE GENOTIPICS QUE INCIDEIXEN, EN RELACIO A LES SEVES VARIACIONS INTERANUALS I INTRAESPECIFIQUES. OBSERVANT QUE UN DELS FACTORS QUE MES INCIDEIX EN LA REPRODUCCIO SON ELS PARAMETRES CLIMATOLOGICS PREVIS A LA POSTA, ESPECIALMENT LA INSOLACIO. FINALMENT ES FAN UNA SERIE DE CONSIDERACIONS DEMOGRAFIQUES EN BASE ALS PARAMETRES REPRODUCTORS OBSERVANTS.
Materias relacionadas