L' ESTRUCTURA I LA DINAMICA DEL PAISATGE ACTUAL EL MONTSENY: ELS IMPACTES HUMANS SOBRE ELS SISTEMES NATURALS.

Autor: PANAREDA CLOPES JOSEP M.
Año: 1977
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA.
Centro de lectura: GEOGRAFIA E HISTORIA
Director: BOLOS CAPDEVILA MARIA DE
Tribunal: BOLOS CAPDEVILA ORIOL DE , SOLE SABARIS LUIS , VILA VALENTI JUAN , BOLOS CAPDEVILA MARIA DE , BECH BORRAS JAIME
Resumen de la tesis

LA TESI ES UN ESTUDI DE PAISATGE GEOGRAFIC D'ACORD AMB LES MODERNES TEORIES I METODES D'ESTUDIS INTEGRATS DEL MEDI GEOGRAFIC. EN UNA PRIMERA PART S'EXPOSEN LES BASES TEORIQUES I METODOLOGIQUES DEL TREBALL REALITZAT I S'ESPECIFIQUEN ELS TRETS FONAMENTALS DE LES PRINCIPALS ESCOLES DEDICADES A L'ESTUDI DEL PAISATGE (ESCOLA SOVIETICA ALEMANYA POLONESA ANGLOSAXONA FRANCESA ETC.). EN UNA SEGONA PART ES PRESENTA L'ESTUDI INTEGRAT DEL MASSIS DEL MONTSENY. S'HI ESTABLEIXEN CATORZE GEOSISTEMES (UNITAT TAXONOMICA FONAMENTAL) AMB LES CORRESPONENTS GEOFACIES. DE CADA GEOSISTEMA S'ESPLIQUEN LA SEVA DINAMICA ACTUAL I ELS IMPACTES DE L'HOME AL LLARG DELS SEGLES AMB LES SEVES CONSEQUENCIES EN L'EVOLUCIO I EN LA SEVA SITUACIO ACTUAL. L'ESTUDI DE DIVUIT SECTORS MOSTRA PERMET L'ANALISI A MOLT GRAN ESCALA DE DIFERENTS PAISATGES REPRESENTATIUS. UNA TERCERA PART ES DEDICADA A L'EXPOSICIO DEL MONTSENY COM ESPAI PROTEGIT I A L'ESTUDI DE LES RELACIONS GRUP HUMA - SISTEMES NATURALS.