INFLUENCIA DELS FACTORS PSICOLOGICS EN LA GENESI I EL MANTENIMENT DEL COMPORTAMENT NO-FUMADOR ENTRE ELS INFANTS I ELS ADOLESCENTS.

Autor: COMAS MONGAY MANEL DIONIS
Año: 1987
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA. FACULTAD DE LETRAS. DEPT. PSICOLOGIA DE LA EDUCACION.
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director:
Tribunal: BAYES DE LUNA ANTONI , TORRUBIA BELTRI RAFAEL , TORO TRALLERO JOSEP , SALDAÑA GARCIA CARMINA , VILLAMARIN CID FRANCISCO
Resumen de la tesis

AQUEATA TESI SE SITUA DINS L'AREA DE L'ATENCIO PRIMARIA DE SALUT AMB DOS OBJECTIUS BASICS: 1R. ESBRINAR QUINES VARIABLES PODEN SER CRITIQUES EN L'ADQUISICIO O NO DE L'HABIT DE FUMAR. 2N. VERIFICAR, EN NOIS I NOIES DE 7E CURS D'EGB, L'EFICACIA COMPARADA DE DIVERSES TECNIQUES D'INTERVENCIO PSICOLOGICA AMB L'INTECIO D'EVITAR O RETARDAR L'ADQUISICIO DEL COMPORTAMENT DE FUMAR. LES VARIABLES, QUE PODEN SER CRITIQUES, ESTUDIADES HAN ESTAT L'AUTOEFICACIA SEGONS BANDURA, I ELS FACTORS DE RISC SOCIAL. LES TECNIQUES UTILITZADES INCLOUEN BASICAMENT: . CONEIXAMENTS SOBRE LES CONSEQUENCIES DEL FUMAR A CURT I LLARG TERMINI. . RECONEIXAMENT DE LES PRESSIONS SOCIALS I ESTRETEGIES PER AFRONTARLES. . COMPROMIS INDIVIDUAL I COL.LECTIU DE NO FUMAR. . HABILITATS DE SOLUCIO DE PROBLEMES, I ASSERTIVES. . ESTRATEGIES AUTOINSTRUCCIONALS. EL RESULTATS POSEN DE MANIFEST QUE: 1. ELS PROGRAMES D'EDUCACIO PREVENTIVA DEL FUMAR MOSTREN UNA EFICACIA DIFERENT EN FUNCIO DE LES CARACTERISTIQUES PERSONALS I SOCIALS DEL NOIS I NOIES A QUI VA ADRECAT. 2. ES CONFIRMA LA HIPOTESI DE QUE ELS ESTUDIANTS AMB MES AUTOEFICACIA TENEN MENYS PROBABILITATS D'ESDEVENIR FUMADOS QUE ELS QUE TENEN UNA AUTOEFICACIA MES BAIXA. TAMBE ES CONFIRMA LA PROPIETAT PREDICTORA DE L'AUTOEFICACIA. 3. I, QUE EL RISC SOCIAL ES DIRECTAMENT PROPORCIONAL AL NOMBRE D'INDIVIDUS QUE ESDEVENEN FUMADORS.
Materias relacionadas