IDENTITAT NACIONAL I OPCIO DE VOT. UNA APROXIMACIO A LA COMPRENSIO DEL COMPORTAMENT ELECTORAL A CATALUNYA

Autor: TRESERRA PIJUAN MONTSERRAT
Año: 1991
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO: SOCIOLOGIA PROGRAMA DE DOCTORADO:
Centro de lectura: CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA
Director: ESTRUCH GIBERT JOAN
Tribunal: CARDUS I ROS SALVADOR , RUIZ DE AZUA MIGUEL ANGEL , LLEIXA CHAVARRIA JOAQUIM , MARIN I OTO ENRIC , BONAL I FALGAS RAIMON
Resumen de la tesis

PARTINT D'UNA REFLEXIO SOBRE LA CIENCIA I LA SEVA FORMA ESPECIFICA DE PRODUIR CONEIXEMENT, LA TESI DEMOSTRA QUE LA DEFINICIO DE LA REALITAT ELECTORAL DE CATALUNYA NO ES PAS INDEPENDENT NI DE LES DADES UTILITZADES NI DELS PRESSUPOSITS IDEOLOGICS, TEORICS I METODOLOGICS INHERENTS TANT EN LA SELECCIO DE LES VARIABLES COM EN LES INTERPRETACIONS QUE SE'N DEDUEIXEN. UNA ANALISI DELS PROCEDIMENTS A TRAVES DELS QUALS ES VA CONTRUINT UN DISCURS QUE DEFINEIX I TIPIFICA ELS ELECTORS DE CATALUNYA POSA EN QUESTIO EL PRESUMPTE NACIONALISME I CONSERVADORISME DELS CATALANS I, MES ENCARA, LES CATEGORIES DEFINITORIES DELS ELECTORS, PROPIES DE LA CIENCIA POLITICA. L'ANALISI MONOGRAFICA DE LA COMARCA D'OSONA -UNA DE LES QUE CONFIGUREN "LA CATALUNYA VELLA I RICA", FEU DEL NACIONALISMO CONSERVADOR DE BASE HISTORICA- PERMET D'EVIDENCIAR L'ARTIFICI D'UNES DEFINICIONS SOBRE L'ORIGEN HISTORIC DEL BINOMI NACIONALISME-CONSERVADORISME. LES REFLEXIONS TEORIQUES RESPECTE AL FUNCIONAMENT MATEIX DEL CAMP POLITIC I LES CONDICIONS DE POSSIBILITAT D'EMETRE UN VOT A PARTIR DE LA COMPETENCIA POLITICA PRESSUPOSADA EN ELS ELECTORS CONFIGUREN EL MARC GLOBAL QUE PERMET DE RESSITUAR LA POSSIBLE INCIDENCIA DE LA IDENTITAT NACIONAL EN UNA OPCIO DE VOT.
Materias relacionadas