HEMODIALISI CURTA A DOMICILI. ESTUDI I VALORACIO D'UNA EXPERIENCIA ESTRANGERA.

Autor: ARGILES CISCART ANGEL
Año: 1984
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: CENTRE HOSPITALAIRE UNIVERSITAIRE UNIVERSITE DE MONTPELLIER (FRANCIA).
Centro de lectura: MEDICINA
Director: REVERT TORRELLAS LUIS
Tribunal: ROZMAN BORSTNAR CIRILO , MION CHARLES , HAIECH JACQUES , MARTINEZ VAZQUEZ JOSE M. , REVERT TORRELLAS LUIS
Resumen de la tesis

ES REALITZA L'ANALISI D'UNA POBLACIO DE 54 MALALTS INSUFICIENTS RENALS TERMINALS TRACATS AMB HD DOMICILIARIA AMB UN REGIM DE MENYS DE 12 HORES/SETMANA. PER A LA SEVA VALORACIO ES DIVIDEIX L'ESTUDI EN TRES APARTATS GENERALS: A) ANALISI MEDICA B) ANALISI PSICO-SOCIAL C) ANALISI ECONOMICA. ELS RESULTATS DEMOSTREN UNA BONA REINSERCIO SOCIAL AIXI COM TAMBE UNA DISMINUCIO DELS COSTOS AMB AQUEST SISTEMA DE TRACTAMENT. ELS DIFERENTS PROBLEMES MEDICS MOSTREN RESULTATS VARIABLES QUE ENS PODEN SERVIR DE GUIA A L'HORA D'INDICAR UNA TERAPEUTICA SUSTITUTIVA RENAL.
Materias relacionadas