GEOMETRIA INTEGRAL I GEOMETRIA DE COMPARACIO EN ESPAIS SIMETRICS. APLICACIONS EN EL TRACTAMENT D IMATGES MEDIQUES

Autor: MASO CARCASES RUBEN
Año: 2003
Universidad: JAUME I DE CASTELLON
Centro de realización: ESCUELA SUPERIOR DE TECNOLOGIA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
Centro de lectura: E.S. DE TECNOLOGIA Y CIENCIAS EXPERIMENTALES
Director: GUAL ARNAU JOSE JOAQUIN
Tribunal: MARTINEZ NAVEIRA ANTONIO , ROMERO SARABIA ALFONSO , GALLEGO GOMEZ EDUARDO , HERNANDEZ ROCAMORA ANTONIO , LLUCH PERIS ANA MARIA
Resumen de la tesis

L'objectiu prioritari d'aquesta memòria consisteix en obtindre relacions entre les integrals de curvatura mitjana d'hipersuperfícies tubulars i teoremes de comparació per al volum i la funció temps d'eixida mitjà del moviment brownià, quan es consideren espais simètrics de rang arbitrari; generalitzant així alguns resultats que són coneguts per a determinats espais simètrics de rang 1, com per exemple espais de curvatura constant. Per tant, en el nostre estudi introduirem conceptes d'espais simètrics com les arrels o les òrbites de les accions de diferents grups, que no apareixen explícitament en els resultats coneguts per a espais simètrics de rang 1. Així, alguns dels resultats per a espais simètrics de rang 1 vindran donats com un cas particular de la nostra teoria per a espais simètrics de rang arbitrari. A la darrera part de la memòria es barregen conceptes de diferents disciplines com són la Geometria Integral, la Probabilitat, la Medicina i el Tractament d'Imatges, per tal d'analitzar l'error degut a la delineació de tumors en Radioterapia, per part de metges especialistes.
Materias relacionadas