FLUIDOS PERFECTES I CAMPS ELECTROMAGNETICS EN RELATIVITAT

Autor: FERRANDO BARGUES JOAN JOSEP
Año: 1986
Universidad: VALENCIA
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS
Centro de lectura: FISICA
Director:
Tribunal: MAS FRANCH LUIS , LAPIEDRA CIVERA RAMON , BERNABEU ALVEROLA JOSEP , MARTIN MARTIN JESUS , MOLINA COMPTE ALFREDO
Resumen de la tesis

AQUESTA MEMORIA ESTA DEDICADA A L'ANALISI DE PROPIETAS GENERALS DELS FLUIDS PERFECTES Y DELS CAMPS ELECTROMAGNETICS EN RELATIVITAT AIXI COM A L'ESTUDI D'ALGUNES ESTRUCTURES GEOMETRIQUES LLIGADES A AQUESTES DISTRIBUCIONS ENERGETIQUES BASIQUES.EN ELS CAPITOLS DESTINATS AL CAMP ELECTROMGNETIC TRACTEM EN PRMER LLOC EL PROBLEMA DE LA PERMANENCIA DEL CAM ELECTROMAGNETIC DE RADIACIO PURA: FEM UNA ANALISI DETALLADA DE LA BIBLIOGRAFIA EXISTENT SOBRE EL TEMA I OBTENIM CONDICIONSGENERALS DE PERMANENCIA. EN SEGON LLOC INTERPRETEM I GENERALITZEM LES RELACIONSDE TEUKOLSKY-PRESS POSANT DE RELLEU EL PAPER JUGAT PER L'ESTRUCTURA GEOMETRICA SUBJACENT EN UNA SOLUCIO REGULAR DE LES QUACIONS DE MAXWELL. EN LA SEGONA PART ANALITZEM ELS POSSIBLES MOVIMENTS D'UN FLUID PERFECT. COMENCEMCLASSIFICANT I CARACTERITZANT LES VELOCITATS D'UN FLUID PERFECTE BAROTROP. DESPRES TRACTEM EL CAS DELS FLUIDS PERFECTES AMB TERMODINAMIQUES GENERALS PRESENTANT UNA TEORIA A LA RAINICH PER AL FLUID PERFECTE TERMODINAMIC. PER ULTIM EXAMINEM ELS FLUIDS HOLONOMS MOSTRANT QUE EL CNCEPTE D'HOLONOMIA ES ESSENCIALMENT CINEMATIC. LA TERCERA PART D'AQUEST TREBALL LA DEDIQUEM A EXAMINAR I CLARIFICAR ALGUNES ESTRUCTURES GEOMETRIQUES QUE PODEN TENIR APLICACIO EN DIVERSOS CAMPS DE LA FISICA TEORICA. INTRODUIM LES K-ALGEBRES GRADUADES COM A GENERALITZACIO DE LA TEORIA DE LES ALGEGRES GRADUADES I DEFINIM I ESTUDIEM EL SOBRANT D'UN OPERADOR.PER ULTM COMPROVEN QUE EL CLAUDATOR DE SCHOUTEN ES EL SOBRANT DE LA DIVERGENCIAEN L'ALGEBRA EXTERIOR I ESTUDIEM LA RELACIO QUE TE AMB LES EQUACIONS DE MAXWELL.
Materias relacionadas