FLORA DEL MASSIS DEL PORT

Autor: TORRES ESPUNY LLUIS DE
Año: 1987
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEP. BIOLOGIA VEGETAL, FAC. BIOLOGIA, UNIV. DE BARCELONA
Centro de lectura: BIOLOGIA
Director:
Tribunal: VIGO BONADA JOSEP , GIRBAL LLADO JOSEP , AGUILELLA PALASI ANTONI , ROVIRA LOPEZ ANNA M. , MASALLES SAUMELL RAMON M.
Resumen de la tesis

EL TERRITORI ESTUDIAT, QUE RAU AL MIGJORN DE CATALUNYA, PROP DELS LIMITS AMB L'ARAGO I EL PAIS VALENCIA, S'ESTEN PER LA ZONA 31T DEL RETICLE U.T.M., OCUPANT LA TOTALITAT DEL QUADRAT BF72, GRAN PART DELS BF61,BF62,BF71 I FRAGMENTS DELS BF63,BF73,BF81,BF82, I BF83 (TOTS ELLS DE 10 X 10 KM). ES CONEGUT TAMBE COM PORTS DE TORTOSA O PORTS DE BESEIT. GEOLOGICAMENT ES TRACTA D'UN MASSIS MESOZOIC MAJORITARIAMENT CALCARI, MOLT CARSTIFICAT. AL VESSANT NW HI HAN MATERIALS TERCIARIS. EL CLIMA ES SUBMEDITERRANI, PERO MOLT SEC I AMB FORTES OSCIL. LACIONS PLUVIALS D'UN ANY A L'ALTRE. S'HAN INVENTARIAT DINS DEL SECTOR 1060 TAXONS (ESPECIES, SUBESPECIES I HIBRIDS INTERESPECIFICS). HI PREDOMINEN LES PLANTES MEDITERRANIEES, SEGUIDES DE LES EUROSIBERIANES DE TIPUS SUBMEDITERRANI. TAMBE EXISTEIX UNA ZONA AMB FAGUS SYLVATICA. DE CADASCUUN DELS TAXONS S'APORTEN DADES DE L'HABITAT, DISTRIBUCIO, GRAU DE PRESENCIA I EPOCA DE FLORACIO. ABANS DE LES CITACIONS PROPIES DE L'AITOR ES RELACIONEN LES FETES PER ALTRES BOTANICS. UN PETIT MAPA RECICLAT EMB ELS EMENTATS QUADRATS U.T.M. PERMET EXPRESSAR GRAFICAMENT LA DISTRIBUCIO DE LA PLANTA AL TERRITORI. S'HA ELABORAT UN INDEX DE TOPONIMS I S'HAN INCLOS MAPES DELS QUADRATS A ESCALA 1 40.000 ON PUGUER LOCALITZAR-LOS. ES TRANSCRIUEN TAMBE ELS NOMS CATALANS D'ALGUNES ESPECIES I LLUR EQUIVALENT BINOMIAL EN LLATI.
Materias relacionadas