EVOLUCIÓ DE LA SALUT PERCEBUDA I DE LA CAPACITAT FUNCIONAL DE LA GENT GRAN DE LA CIUTAT DE BARCELONA