ESTUDI SEQUENCIAL DEL COMPLEX SINAPTINEMIC A MICROSCOPIA OPTICA I ELECTRONICA: CARACTERITZACIO D'ANOMALIES MEIOTIQUES DE LA INFERTILITAT MASCULINA.

Autor: NAVARRO FERRETE JOAQUINA
Año: 1983
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: INSTITUT DE BIOLOGIA FONAMENTAL V. VILLAR PALASI I DEPT. BIOLOGIA. FACULTAT DE MEDICINA. UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA.
Centro de lectura: CIENCIAS
Director: EGOZCUE CUIXART JOSE
Tribunal: RIBAS MUJAL DIEGO , ESTEBAN ALTIRRIBAS JUAN , DURFORT I MERCE , TEMPLADO I MESEGUER CRISTINA
Resumen de la tesis

EL COMPLEX SINAPTINEMIC C.S. INTERVE EN EL PROCES DE LA SINAPSI CROMOSOMICA QUE TE LLOC A LA PROFASEI DE LA MEIOSI. L'ESTUDI DELS C.SS. PROPORCIONA INFORMACIO QUE NO DONEN ELS ESTUDIS CROMOSOMICS CONVENCIONALS DE MEIOSI. HEM POSAT A PUNT UNA METODOLOGIA D'ESTUDI SEQUENCIAL ( A M.O. I M.E ) DELS C.SS.QUE ES IDONEA PER ESSER APLICADA A BIOPSIES TESTICULARS HUMANES. HEM ESTUDIAT ELS C.SS. EN INDIVIDUS DE FERTILITAT CONEGUDA I HEM CARACTERITZAT EL COMPORTAMENT NORMAL AL LLARG DE LA PROFASE A PARTIR DE LES IMATGES A M.E. I HEM OBTINGUT L'IDIOGRAMA DELS C.SS. QUE ENS PERMET CARIOTIPAR-LOS. HEM ESTUDIAT ELS C.SS. EN UNA SERIE D'INDIVIDUS INFERTILS O ESTERILS I HEM CARACTERITZAT ELS QUADRES PROFASICS ANOMALS DETECTATS. CONCLUIM QUE ES NECESSARI L'ESTUDI DELS C.SS. A M:E. PER DETERMINAR L'ETIOLOGIA I PROGNOSIS DE LA INFERTILITAT O ESTERILITAT D'ORIGEN GENETIC I RECOMANEM L'UTILITZACIO D'AQUESTA METODOLOGIA EN EL CAMP DE LA CITOGENETICA HUMANA.
Materias relacionadas