ESTUDI QUALITATIU D'ALGUNS PROBLEMES RESTRINGITS DE 3 O 4 COSSOS.

Autor: PINYOL PEREZ CONCEPCIO
Año: 1987
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de lectura: CIENCIAS
Director:
Tribunal: PERELLO I VALLS CARLES , LACOMBA I ZAMORA ERNESTO , GOMEZ I MUNTANER GERARD , CASASAYAS I MAS JOSEFINA , MARTINEZ I BARCHINO REGINA
Resumen de la tesis

AQUESTA MEMORIA CONSTA ESSENCIALMENT DE DUES PARTS. EN LA PRIMERA FORMADA PELS QUATRE PRIMERS CAPITOLS S'ESTUDIEN PRINCIPALMENT LA SINGULARITAT DE COL-LISIO ILES ORBITES D'EJECCIO DE TRES COSSOS. AIXI EN EL PRIMER CAPITOL ES DONEN LES EQUACIONS DEL MOVIMENT FORMULADES COM UN SISTEMA HAMILTONIA NO AUTONOM DE 3 GRAUS DE LLIBERTAT I ES PRESENTEN ELS RESULTATS CONEGUTS AL VOLTANT DEL PROBLEMARESTRINGIT EL-LIPTIC. EN EL CAPITOL II ES REGULARITZA LA SINGULARITAT D'EJECCIO O COL-LISIO AMB UN PRIMARI UTILITZANT LES IDEES GEOMETRIQUES DE MCGEHEE. EN EL CAPITOL III S'ESTUDIA EL FLUX GOBAL QUAN EL VALOR DEL PARAMETRE DE MASSES ES ZERO AIXI COM EL COMPORTAMENT EN AQUEST CAS DE LES ORBITES AL INFINIT. FINALMENT EN EL CAPITOL IV ES PROVA L'EXISTENCIA D'ORBITES D'EJECCIO-COL-LISIO PEL PROBLEMA RESTRINGIT EL-LIPTIC PLA I TAMBE L'EXISTENCIA D'ORBITES HETEROCLINIQUES TRANSVERSALS PEL PROBLEMA RESTRINGIT CIRCULAR I PLA DE 3 COSSOS. LA SEGONA PART D'AQUESTA MEMORIA COMPREN EL CAPITOL V. EN AQUEST CAPITOL S'ESTUDIA L'EFECTE DE ROTACIO DEL SISTEMA SOLAR AL VOLTANT DEL CENTRE DE MASSES DE LA GALAXIA (MITJANCANT UN PROBLEMA RESTRINGIT DE 4 COSSOS) PER A PODER DONAR UNA POSSIBLE EXPLICACIO GRAVITACIONAL A LA LLEI DE TITIUS-BODE.
Materias relacionadas