ESTUDI PETROLOGIC SEDIMENTOLOGIC I GEOQUIMIC DE LA FORMACIO DE SALS POTASSIQUES DE NAVARRA (EOCE SUPERIOR).

Autor: ROSELL ORTIZ LAURA
Año: 1982
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS UNIVERSIDAD DE BARCELONA
Centro de lectura: GEOLOGIA
Director: ORTI CABO FEDERICO
Tribunal: SAN MIGUEL ARRIBAS ALFREDO , RIBA ARDERIU ORIOL , REGUANT SERRA SALVADOR , OBRADOR TUDURI ANTONIO , ORTI CABO FEDERICO
Resumen de la tesis

S ESTUDIA LA FORMACIO EVAPORITICA AMB SALS SPOTASSIQUES DE L EOCE SUPERIOR DE NAVARRA DES D UN PUNT DE VISTA ESSENCIALMENT PETROLOGIC I GEOQUIMIC. LA CONCA POTASSICA NAVARRESA FORMA PART DE L EXTENS COMPLEX EVAPORITIC SUD-PIRINENC QUE ES DESENVOLUPA DURANT L EOCE SUPERIOR I EN EL QUAL S INTEGRA TAMBE LA CONCA POTASSICA CATALANA. LA FORMACIO SALINA ESTUDIADA CONSTITUEIX UN MACROCICLE EVAPORITIC EMPOBRIT EN SULFAT MAGNESIC I CONSTITUIT PER ANHIDRITA HALITA SILVINITA I CARNAL. LISTA COM A PRINCIPALS LITOFACIES EVAPORITIQUES. ES DISCUTEIX L ORIGEN DELS DIFERENTS MINERALS I LITOFACIES EVAPORICICS I ES PRESENEA UN MODEL DEPOSICIONAL EN EL QUAL S INTEGREN LES CARACTERISTIQUES QUE PRESENTA LA FORMACIO.