ESTUDI GEOMORFOLOGIC DEL PENEDES SECTOR ANOIA I RIUDEBITLLES

Autor: GALLART GALLEGO FRANCISCO
Año: 1979
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS GEOLOGICAS (DEPARTAMENTO DE GEOMORFOLOGIA Y GEOTECTONICA)
Centro de lectura: GEOLOGIA
Director: SOLE SABARIS LUIS
Tribunal: SOLE SABARIS LUIS , FONTBOYE MUSSOLAS JOSE MARIA , FERNANDEZ DE VILLALTA COMELLA JOSE , VIRGILI RODON CARMINA , RIBA ARDERIV ORIOL
Resumen de la tesis

L OBJECTE D AGUEST TREBALL ES LA RECONTRUCCIO DE LES ETAPES DE L EVOLUCIO GEOMORFOLOGICA DEL PENEDES ESPECIALMENT DURANT EL QUATERNARI. L ESTUDI DE LES FORMACIONS DEL QUATERNARI INFERIOR HA PORTAT PERO AL RECONEIXEMENT D UNA FORMACIO CONTINENTAL DISCORDANT SOBRE EL VALLESIA QUE HA POGUT SER DATADA COM A PLIOCENA GRACIES A UNA FAUNA DE MICROMAMIFERS; PER AQUESTA RAO ES PLANTEJA TAMBE LA PROBLEMATICA DEL NEOGE SUPERIOR I ESPECIALMENT EL PAS DE MIOCEN A PLIOCEN I AL D AQUEST AL QUATERNARI. LA METODOLOGIA EMPRADA COMPREN LA CARTOGRAFIA GEOMORFOLOGICA DETALLADA L AIXECAMENT DE SERIES ESTRATIGRAFIQUES MORFOMETRIES DE CODOLS DETERMINACIO QUALITATIVA DE MINERALS ARGILOSOS I PALEONTOLOGIA DE VERTEBRATS.