ESTUDI FLORISTIC I GEOBOTANIC DE LA SERRA DE MOIXERO I EL MASSIS DE LA TOSA D'ALP.

Autor: SORIANO TOMAS IGNASI
Año: 1990
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO: BIOLOGIA VEGETAL PROGRAMA DE DOCTORADO:
Centro de lectura: BIOLOGIA
Director: VIGO BONADA JOSEP
Tribunal: BOLOS CAPDEVILA ORIOL DE , COSTA TALENS MANUEL , MOLERO BRIONES JULIA , VILLAR PEREZ LUIS , CARRERAS RAURELI JORDI
Resumen de la tesis

ES PRESENTA UN ESTUDI DEL TAPIS VEGETAL DE LA SERRA DE MOIXERO I DEL MASSIS DE LA TOSA D'ALP, PLANTEJAT COM UNA APROXIMACIO A TRES NIVELLS SUCCESSIUS I INTERRELACIONATS: LES PLANTES (CATALEG FLORISTIC), LES COMUNITATS (CATALEG DE SINTAXONS) I EL PAISATGE VEGETAL (FITOTOPOGRAFIA I CARTOGRAFIA). EL CATALEG FLORISTIC COMPREN 1310 ESPECIES. L'ESTUDI I LA TIPIFICACIO DE LES COMUNITATS VEGETALS, REALITZATS MITJANCANT EL METODE FITOCENOLOGIC SIGMATISTA HA PORTAT A RECONEIXER UN TOTAL DE 122 ASSOCIACIONS, 73 SUBASSOCIACIONS I QUATRE COMUNITATS A LES QUALS NO SE'LS HA ASSIGNAT RANG SINTAXONOMIC. AQUESTES COMUNITATS PERTANYEN A 66 ALIANCES, 40 ORDRES I 19 CLASSES. CINC ASSOCIACIONS I 9 SUBASSOCIACIACIONS SON PROPOSADES COM A NOVES. ALGUNS GRUPS DE COMUNITATS (PINEDES DE PI ROIG, PASTURES MESOFILES MONTANES I COMUNITATS RUDERALS DE TENDENCIA MESOFILA) HAN ESTATS TRACTATS NO SOLAMENT AMB LA TECNICA CLASSICA DE LA TABULACIO SINO TAMBE MITJANCANT ANALISI MATEMATIQUES (AFC). A LA PART DEDICADA AL PAISATGE VEGETAL S'ESTUDIA LA DISTRIBUCIO ESPACIAL DE LES COMUNITATS, AIXI COM EL SEU DINAMISME (SERIES DE VEGETACIO). COMPLEMENTA LA MEMORIA UN MAPA DE VEGETACIO DE LA ZONA ESTUDIADA, A ESCALA 1%50.000, AMB INDICACIO DE LA VEGETACIO POTENCIAL (15 UNITATS) I LA VEGETACIO REAL (59 UNITATS).
Materias relacionadas