ESTUDI DEL COMPORTAMENT, EN ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ, DEL MATERIAL QUE COMPON LES SUBSTITUCIONS PROTÉSIQUES TOTALS. ESTUDI HISTOMOFORLÓGIC DEL FERRO I CIMENT. ESTUDI ULTRAESTRUCTURAL DEL TITANI I CROMCOBALTMOLIBDÉ.