ESTUDI DE LES PROPIETATS LÍQUIDO CRISTAL-LINES DE PORFINES BETA-TETRASUBSTITUÏDES SINTETITZADES A PARTIR DE L'HEMINA-IX