ESTUDI DE LA PSICOPATOLOGIA DE L'INFANT PARALITIC CEREBRAL: FACTORS SOCIALS, NEUROLOGICS I EDUCATIU-RELACIONALS.