ESTRUCTURA I POLITIQUES DE LA COMUNICACIO A CATALUNYA, 1970-1980 (PREMSA RADIO TELEVISIO I CINEMA).

Autor: GIFREU PINSACH JOSEP
Año: 1982
Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA
Centro de realización: FACULTAT CIENCIES INFORMACIO -UNIVERSITAT AUTONOMA BARCELONA
Centro de lectura: CIENCIAS DE LA INFORMACION
Director: MORAGAS SPA MIGUEL
Tribunal: SERRA RAMONEDA ANTONI , GONZALEZ CASANOVA JOSE ANTONIO , GUBERN GARRIGA-NOGUES ROMA , DE MORAGAS SPA MIQUEL , BONAMUSA GASPA FRANCESC
Resumen de la tesis

IDENTIFICACIO I ANALISIS DE LES ESTRUCTURES BASIQUES DE LA COMUNICACIO DE MASSES A CATALUNYA DELIMITADA PELS QUATRE GRANS MITJANS DE PREMSA RADIO TELEVISIO I CINEMA EN UNS ANYS (DE 1970 AL 1980) QUE SON CONSIDERATS CRITCS PER A LA HISTORIA DE CATALUNYA JA QUE MARQUEN EL PAS DEL FINAL DE LA DICTADURA FRANQUISTA A L INICI DE L AUTONOMIA A CATALUNYA; SEGUIMENT ORDENACIO I VALORACIO DE LES POLITIQUES DE COMUNICACIO QUE DE MANERA MES O MENYS EXPLICITA I/O DISGREGA VAN COMANAR I REGIR UNS MODES CONGRETS D ESTRUCTURACIO I DE FUNCIONAMENT DELS GRANS MITJANS DE DIFUSIO A CATALUNYA DURANT AQUELLS ANYS.
Materias relacionadas