ESTRUCTURA D'AMINOACIS I FRAGMENTS D'ADN.

Autor: COLL CARELLA MIGUEL
Año: 1985
Universidad: BARCELONA
Centro de realización:
Centro de lectura: BIOLOGIA
Director:
Tribunal: PREVOSTI PELEGRIN ANTONIO , FONT ALTABA MANUEL , JUAN ARDANUY ELVIRA , FITA IGNASI , MIRAVITLLES CARLES
Resumen de la tesis

CRISTAL. LITZACIO I DETERMINACIO DE L ESTRUCTURA DE DIVERSOS OLIGONUCLEOTIDS I AMINOACIDS PER DIFRACCIO DE RAIGS X. ES DESCRIU LA CRISTAL.LITZACIO DE LES SEGUENTS MOLECULES: L-PENCINA AC-L.ARG-NHET D (CG). NA D (CG) AC-I-ARG-NHET D(CDCGTC) D(CGTDCG) D(CACGTG). QUATRE ESTRUCTURES VAREN SER DETERMINADES PER ANALISI DE DIFRACCIO DE RAIGS: L. LENCINA AC-L-ARG-NHET D(CG). NA+ I D (CDCGTG).. ES DESCRIUEN AQUESTES ESTRUCTURES AMB DETALL I ES COMPAREN AMB ALTRES RELACIONADES. L ESTUDI DEL CRISTALL DE L EXAMEN D(CDCGTG) ES COMPLEMENTA AMB EXPERIMENTS EN SOLUCIO EMPRANT LA TECNICA DEL DICROISME CIRCULAR.
Materias relacionadas