ESCOLA I INFANCIA A CATALUNYA A FINALS DEL SEGLO XVIII

Autor: LLORET CARBO CATALINA
Año: 1990
Universidad: BARCELONA
Centro de realización:
Centro de lectura: PEDAGOGIA
Director:
Tribunal: GONZALEZ AGAPITO JOSEP , MARQUES I SUREDA SALOMO , FERNANDEZ DIAZ ROBERTO , VARELA FERNANDEZ JULIA , VILANOU I TORRANO CONRAD
Resumen de la tesis

EN AQUESTA TESI S'ESTUDIA LA SITUACIO DE L'ENSENYAMENT PRIMARI A CATALUNYA, A LES DERRERIES DEL SEGLE XVIII, EN EL MOMENT DE MAJOR INCIDENCIA DELS PROJECTS DE LA REFORMA IL'LUSTRADA (1787). UN GRAN PART DE LES FONTS HISTORIQUES PROVENEN DE LLEGAT DOCUMENTAL D'EN FRANCISCO ZOAMORA QUE INCLUOUEN LINTERROGATORI GENERAL ADRECAT ALS MUNICIPIS I EL QUESTIONARI ESCOLAR DIRIGIT ALS CAPS DE CORREGIMENT. S'ANALITZEN LES CARACTERISTIQUES DE LA COBERTURA ESCOLAR A BARCELONA I A TOTS EL POBLES DEL SEU CORREGIMENT I L'ORGANITZACIO INTTITUCIONAL DE L'ESCOLA DE L'HOSPICI I DEL PROJECT DE SIMINARI DE NOBLES. S'OFEREIX TAMBE UNA VISIO GENERAL DE LA DISTRIBUCIO I FUNCIONAMENT DE LES ESCOLES A TOT CATALUNYA REMARCANT ELS ASPECT DE L'IDIOMA ESCOLAR, ELS METODES I ELS CONTINGUT REFERITS A L'ENSENYAMENT DELS NENS I DE LES NENES. FINALMENT S'EXPSOEN LES RECPERCUSIONS DEL PORCES D'INSTITUCIONALITZCIO ESCOLAR EN ELS MESTRES I LA SIGNIFICACIO QUE TENIA L'ESCOLA EN LA VIDA DE LES CRIATURES, RELACIONANT-LA UMB LES ALTRES INSTANCIES SOCIALITZADORES (FAMILIA, TREBALL I CARRER).
Materias relacionadas