ELS PRE-RAFAELITES ANGLO-CATALANS. UNA LITERATURA I UNS SIMBOLS.

Autor: CERDA SUAROCA M. ANGELS
Año: 1979
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: FILOLOGIA ANGLESA
Centro de lectura: FILOLOGIA
Director: COMAS PUJOL ANTONI
Tribunal: COMAS PUJOL ANTONI , OLIVER COLL GABRIEL , RIQUER MORERA MARTIN DE , BLECUA TEIJEIRO JOSE MANUEL , MACDERMOTT GOODRIDGE DOIREANN
Resumen de la tesis

ELS PRE-RAFAELITES ANGLO-CATALANS. UNA LITERATURA I UNS SIMBOLS ES REFEREIX A LA IMPORTANCIA QUE TE LA INFLUENCIA D AQUEST MOVIMENT ANGLES EN LA LITERATURA CATALANA DEL TOMBANT DE SEGLE O PERIODE ESTETICISTA- SIMBOLISTA DINS EL MODERNISME I TAMBE A LA INFLUENCIA DEL ARTS END CRAFTS MOVEMENT EN ELS ARTS I OFICIS.- PARTINT DE LES FATHER FIGURES ANGLESES CUM. J. RUSKIN D.G. ROSSETTI W. MORRIS E. BURNE-JONES CH. ROSSETTI Y A.CH. SWINBURNE L ESTUDI ENFOCA ELS TRADUCTORS I DIVULGADORS DEL PRE-RAFAELISME A CATALUNYA I FINALITZA AMB L ANALISI DE LES OBRES MES SIMBOLISTES DE R-CASELLAS R. MESTRES A. DE RIQUER S. RUSIÑOL AGUAL J. ZANNE I GUI DE LIOST CONNECTROES AMB EL PRE-RAFLELISME ORIGINARI I CON AQUEST DINS LES ETAPES DANTESCA I ARTORICA I PRE-I POSTRE- RAFAELITA.-