ELS NOTICIARIS MALLORQUINS DE 1372 A 1810 (CATALEG I INTRODUCCIO A LLUR ESTUDI).

Autor: SIMO ROCA CARMEN
Año: 1988
Universidad: ISLAS BALEARES
Centro de realización: DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA I LINGUISTICA GENERAL. UNIVERSITAT DE LES ISLES BALEARS.
Centro de lectura: FILOSOFIA Y LETRAS
Director:
Tribunal: MIRALLES MONSERRAT JOAN , VIDAL ALCOVER JAUME , BOVER FONT AUGUST , SIMBOR ROIG VICENT , MAS VIVES JOAN
Resumen de la tesis

CATALEG DESCRIPTIU DELS NOTICIARIS MALLORQUINS DELS SEGLES XIV-XVIII D'ACORD AMB L'ESQUEMA SEGUENT: DESCRIPCIO EXTERNA DELS MANUSCRITS CONSERVATS (DIMENSIONS, CARACTERISTIQUES, TITOL, EPOCA QUE COMPREN, LLENGUA EN QUE ESTA ESCRIT, INCIPIT I EXPLICIT); EDICIONS DE QUE HA ESTAT OBJECTE EL NOTICIARI; BIBLIOGRAFIA; DADES BIOGRAFIQUES DE L'AUTOR; DESCRIPCIO INTERNA (CONTINGUT I FORMA); ASPECTES EXTERNS DE LA LLENGUA DEL NOTICIARI. EL CATALEG VA PRECEDIT D'UNA INTRODUCCIO QUE CONTE UNA VISIO DE CONJUNT DELS NOTICIARIS MALLORQUINS (CONCEPTE, LIMITS, ELS AUTORS, LA TEMATICA, LA LLENGUA, EL CATALEG), AIXI COM UNA EXPOSICIO DELS CRITERIS METODOLOGICS ADOPTATS. FINALMENT ES PRESENTEN LES CONCLUSIONS I LA BIBLIOGRAFIA GENERALS I ES CLOU AMB UNA SERIE D'INDEX QUE EN FACILITEN LA CONSULTA (PER AUTORS, PER LLENGUES, PER ORDRE CRONOLOGIC, PER TITOLS, PER INCIPITS I PER MATERIES).
Materias relacionadas