ELS NASSARIIDAE (GASTROPODA, PROSOBRANCHIA) DEL PLIOCE DE LA MEDITERRANIA OCCIDENTAL

Autor: GILI VIDAL CARLES
Año: 1990
Universidad: BARCELONA
Centro de realización: DEPARTAMENTO: ECOLOGIA PROGRAMA DE DOCTORADO:
Centro de lectura: BIOLOGIA
Director: MARTINELL CALLICO JORDI
Tribunal: DE RENZI DE LA FUENTE MIQUEL , FERNANDEZ LOPEZ SIXTO , GADEA BUISAN ENRIQUE , MARGALEF LOPEZ RAMON , DOMENECH ARNAL ROSA
Resumen de la tesis

S'HAN ESTUDIAT A FONS 27 ESPECIES DE NASSARIIDAE QUE APAREIXEN EN ELS JACIMENTS PLIOCENICS DE LA MEDITERRANIA NORD-OCCIDENTAL I/O ATLANTIC ADJACENT. D'AQUESTES, 1 ESPECIE ES PROPOSA COM A NOVA I UNA SEGONA ES POSTPOSA LA DECISIO DE CONSIDERAR-LA COM A NOVA FINS A UN ESTUDI MES AMPLI DE SEU GRUP. DE CADASCUNA DE LES 27 ESPECIES ES DONA LA SINONIMIA CONSIDERADA, BASADA EN LA REVISIO DE TOTA LA BIBLIOGRAFIA CONSULTADA. ES FA LA DESCRIPCIO DE LA PROTOCONQUILLA, ES DONEN LES MESURES REALITZADES, ES FA UNA DISCUSSIO DE CAIRE SISTEMATIC, AMB COMPARACIO AMB ESPECIES MIOCENIQUES, PLIOCENIQUES, PLEISTOCENIQUES I ACTUALS SIMILARS. TAMBE S'INDICA LA SEVA REPARTICIO ESTRATIGRAFICA, LA DISTRIBUCIO GOEGRAFICA I S'ANALITZEN ASPECTES DIVERSOS DE LA SEVA BIOLOGIA. PER A FONAMENTAR L'ESTUDI S'HA FET UNA ANALISI BIBLIOGRAFICA DELS ASPECTES BIOLOGICS IMPLICATS, I DEL NOMBRE PROBABLE D'ESPECIES DE LA FAMILIA QUE HAN VISCUT DES DEL MIOCE FINS L'ACTUALITAT. ELS RESULTATS OBTINGUTS S'HAN UTILITZAT PER A REALITZAR L'ANALISI PALEOBIOGEOGRAFICA DE LES ESPECIES PLIOCENES, I UNA APROXIMACIO A L'EVOLUCIO DEL GRUP DES DEL MIOCE. FINALMENT ES FA UNA PROPOSTA DE FILOGENIA. A TRAVES D'AQUEST ESTUDI S'HA POGUT ARRIBAR A CONCLUSIONS DE CAIRE SISTEMATIC I DE CAIRE PALEOBIOLOGIC.
Materias relacionadas